Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "107. Rykiel Z., 2001, Główne nurty filozoficzne, teoretyczne i metodologiczne w teorii regionu społeczno\-ekonomicznego, \[w\:\] H. Rogacki \(red.\), Koncepcje teoretyczne badań geografii społeczno\- \-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 49–60."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information