Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "104. Rudnicki R., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny, \[w\:\] M. Wójcik \(red.\), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 13, Łódź, s. 71–92."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information