Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Suchecki B., Lewanowska\-Gwarda K., 2010, Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, \[w\:\] B. Suchecki \(red.\), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 56\-69."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information