Filters

Search for: [References = "10. Miszczuk, A. \(2005\), Pogranicze polsko\-ukraińskie jako przedmiot zainteresowania statystyki regionalnej, Wiadomości Statystyczne, 6, 63–71."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information