Filters

Search for: [References = "10. Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., 2011, Specyfika pozarolniczej działalność gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko\-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5, s. 401\-415."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information