Filters

Search for: [References = "10. Ledzion B., Grabowska I., Kupiec T., Płoszaj A., Widła\-Domaradzki Ł., Wojewódzka\-Wiewiórska A., Rauzer A., Wójtowicz D., 2016, Ocena wpływu PROW 2007\-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information