Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Hakuć\-Błażowska A., Krauza K., 2017, Ocena atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich powiatu szczycieńskiego, \[w\:\] R. Cymerman, A. Nowak \(red.\), Kształtowanie przestrzeni wiejskiej, Uniwersytet Warmińsko\-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Olsztyn, s. 9–24."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information