Filters

Search for: [References = "10. Gabryelak E., 2011, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w regionie łódzkim \(na podstawie współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej przy udziale środków unijnych\), \[w\:\] A. Organiściak\-Krzyszkowska i B. Balcerzak\-Paradowska \(red.\), Społeczno\-Ekonomiczne Problemy Regionów, Uniwersytet Warmińsko\-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, s. 235–253."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information