Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Głaz M., Biczkowski M., 2012, Przeobrażenia terenów wiejskich w strefach podmiejskich wybranych aglomeracji w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11\/3, s. 73–87."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information