Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, \[w\:\] A. Rosner \(red.\), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information