Filters

Search for: [References = "10. Chojnicki Z., 1970, Podstawy teoretyczne zastosowania metod matematycznych w badaniach przestrzennych rolnictwa, \[w\:\] Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 61, s. 7–42."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information