Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia, 79, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information