Filters

Search for: [References = "1. Brodziński Z., Marks\-Bielska R., Sarnowski J., Kozłowski W., 2012, Wybrane instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich, \[w\]\: Z. Brodziński \(red.\), Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko\-mazurskim do 2020 roku, Wyd. Samorządu Województwa Warmińsko\-Mazurskiego, Olsztyn, s. 169–208."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information