Filters

Search for: [References = "1. Baranowski J., 1999, Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na warunki wietrzne w Tatrach Wysokich na przykładzie Hali Gąsienicowej, \[w\:\] A. Kotarba, A. Kozłowska \(red.\), Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 105–120."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information