Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "1. Anders J., 2011, Rola władz publicznych w stymulowaniu partycypacji obywateli w procesach governance \- doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, \[w\:\] S. Korenik, A. Dybała \(red.\), Przestrzeń a rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241, s. 200\-211."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information