Filters

Search for: [References = "1. Achremowicz T., Boryczka R., 2016, Strategia Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016–2025 wraz z planem rozwoju lokalnego na lata 2016–22, załącznik do Uchwały Nr XVIII\/184\/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 21.04.2016 r., Szczerców."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information