Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Żółtowska J.E., 2011, Podziały polityczno\-administracyjne na ziemi podlaskiej w ciągu tysiąclecia, Roczniki Nauk Społecznych, 39, 3, s. 235\-269."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information