Filters

Search for: [References = "Ślusarz G., 2006, Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego \- specyfika, potrzeby, wyzwania, Problemy Zarządzania, 3, s. 45\-51."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information