Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Śleszyński P. \(red.\), 2012, Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information