Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Śleszyński, P. \(2011\). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2\(160\), 35‑57."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information