Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator An entity primarily responsible for making the content of the resource.
  • Subject and Keywords The topic of the content of the resource.
  • Relation A reference to a related resource.
  • Resource Type The nature or genre of the content of the resource.
  • Language A language of the intellectual content of the resource.

Search for: [Creator = "Baranowski, Jarosław \(1970\- \). Autor http\:\/\/orcid.org\/0000\-0001\-9176\-5452 \-"]

Number of results: 9

items per page

Adamczyk, Anna Beata Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 -

1996
Book

Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 -

2020
Article

Błażejczyk, Krzysztof Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 - Błażejczyk, Anna (1978- )

cop. 2015

Błażejczyk, Krzysztof Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 -

2015
Article

Błażejczyk, Krzysztof Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 - Jendritzky, Gerd Błażejczyk, Anna Bröde, Peter Fiala, Dusan

2015
Article

Komornicki, Tomasz Wiśniewski, Rafał (1977- ) Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 - Błażejczyk, Krzysztof Degórski, Marek Goliszek, Sławomir Rosik, Piotr Solon, Jerzy Stępniak, Marcin Zawiska, Izabela

cop. 2015
Book

Kuchcik, Magdalena Błażejczyk, Krzysztof Szmyd, Jakub Milewski, Paweł Błażejczyk, Anna Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Wydawnictwo Akademickie SEDNO

2013

Kowalska, Anna. Autor http://orcid.org/0000-0001-9321-6182 - Affek, Andrzej. Autor http://orcid.org/0000-0002-8751-8288 - Regulska, Edyta. Autor http://orcid.org/0000-0003-0386-3306 - Wolski, Jacek (1971- ). Autor http://orcid.org/0000-0003-2889-5814 - Kruczkowska, Bogusława. Autor http://orcid.org/0000-0003-0764-9884 - Kołaczkowska, Ewa. Autor http://orcid.org/0000-0001-9553-7350 - Zawiska, Izabela. Autor http://orcid.org/0000-0002-5971-9728 - Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 -

2019
Article

Kowalska, Anna. Autor http://orcid.org/0000-0001-9321-6182 - Affek, Andrzej. Autor http://orcid.org/0000-0002-8751-8288 - Baranowski, Jarosław (1970- ). Autor http://orcid.org/0000-0001-9176-5452 - Gierszewski, Piotr. Autor http://orcid.org/0000-0001-5842-5157 - Kaszubski, Michał. Autor Kołaczkowska, Ewa. Autor http://orcid.org/0000-0001-9553-7350 - Kruczkowska, Bogusława. Autor http://orcid.org/0000-0003-0764-9884 - Regulska, Edyta. Autor http://orcid.org/0000-0003-0386-3306 - Wolski, Jacek (1971- ). Autor http://orcid.org/0000-0003-2889-5814 - Zawiska, Izabela. Autor http://orcid.org/0000-0002-5971-9728 -

2019
Dokument elektroniczny

This page uses 'cookies'. More information