Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "W pracy przedstawiono charakterystykę współczesnych osuwisk kriogenicznych rozwijających się na obszarze wyspy Olchon na jeziorze Bajkał \(wschodnia Syberia\). Przeanalizowano parametry morfometryczne i budowę geologiczną tych form oraz czynniki ich rozwoju z uwzględnieniem obserwowanych na tym obszarze zmian klimatu oraz spiętrzenia jeziora Bajkał."]

Number of results: 1

items per page

Tyszkowski, Sebastian Kaczmarek, Halina Słowiński, Michał Kozyreva, Elena Brykała, Dariusz Rybčenko, Artiom Babičeva, Viktoria A.

2015
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information