Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "W artykule podjęto próbę wypełnienia luki w badaniach zmian reżimu granicy polsko\-białoruskiej i ich konsekwencji. Z drugiej strony opracowanie kontynuuje badania dotyczące zmienności granic polskich i ich sąsiadów. W artykule zawarto wyniki analizy zmian uregulowań prawnych, mających wpływ na rozwój zagranicznej turystyki przyjazdowej do Białorusi \(takie jak wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz stref bezwizowych\). Przedstawiono istniejące przejścia graniczne oraz powstawanie nowych, wraz ze specyfiką stref bezwizowych i możliwościami funkcjonowania w nich turystyki. Ukazano także dynamikę natężenia i struktury turystyki przyjazdowej na Białoruś w okresie 2011–2019."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information