Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "W artykule opisano próbę wydzielania sezonów hydrologicznych w rzece według procedury zaproponowanej przez autorów. Do badań wytypowano 11 przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych na obszarze środkowej Polski. Na podstawie ciągów dobowych przepływów pochodzących z wielolecia 1951\-2002, dla każdego przekroju utworzono trzy nowe,365\-elementowe, szeregi czasowe\: średnich wieloletnich przepływów w danym dniu \(Qśrd\), współczynników zmienności jednoimiennych przepływów dobowych \(Cvd\) oraz współczynników autokorelacji w szeregach tych przepływów uzyskanych dla przesunięcia k=1 \(Rad\). Opierając się na danych standaryzowanych, przeprowadzono procedurę grupowania hierarchicznego w trójwymiarowej przestrzeni zmiennych\: Qśrd, Cvd, Rad. Zastosowano tu metodę Warda. Do określenia najlepszej liczby klas wybrano kryterium GWZ. W badanej grupie 11 rzek, liczba wydzielonych w ten sposób „typów dni” wynosiła od 4 do 8. Odpowiednio długie jednoimienne sekwencje typów dni utworzyły sezony hydrologiczne. Na średnim hydrogramie przepływu każdej z rzek zidentyfikowanow ten sposób od 7 do 18 sezonów hydrologicznych. Różnią się one wysokością przepływu, jego zmiennością oraz wielkością autokorelacji."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information