Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "Przedstawiono dokonania twórcze i konceptualne Milana Hodžy, wybitnego polityka i myśliciela słowackiego, działającego w pierwszej połowie XX w. na rzecz utworzenia a następnie umocnienia dualistycznego państwa czechosłowackiego. Był orędownikiem federacji narodów środkowoeuropejskich. Postulował utworzenie federacji państw położonych nad Dunajem, a następnie integrację polityczną państw usytuowanych między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Koncepcje te zostały w artykule szczegółowo omówione i poddane ocenie."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information