Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "Druga część artykułu zawiera wyniki badania empirycznego na temat przekształceń własnościowych organizatorów i realizatorów przewozów w transporcie miejskim. Procesy transformacji, choć zapoczątkowane znacznie wcześniej niż w przypadku przedsiębiorstw PKS, wykazują zdecydowanie mniejsze zaawansowanie. Mniej jest przedsiębiorstw sprywatyzowanych \(z udziałem kapitału zagranicznego, spółek pracowniczych i z udziałem polskiego sektora niepublicznego\), a więcej przedsiębiorstw publicznych \(jednoosobowych spółek gminnych, międzygminnych spółek samorządów, jednoosobowych spółek komunikacyjnych związków komunalnych, spółek przedsiębiorstw komunalnych i zakładów budżetowych\). Co więcej, w 20 miejscowościach obsługą transportu miejskiego zajmują się wielobranżowe przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information