Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

millPOLstone - Centralna Baza Kamieni Młyńskich

Centralna Baza Kamieni Młyńskich - millPOLstone, w budowie, to interaktywna baza danych z informacjami geoprzestrzennymi o kamieniach młyńskich zachowanych na obszarze Polski. Baza danych powstała w toku badań prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół naukowców. Kamienie młyńskie spotykamy obecnie jako ostatnie elementy dawnej przestrzeni krajobrazu związanego z młynem. Często sam obiekt młyński dawno już nie istnieje w przestrzeni materialnej, ale ostatnim elementem będącym świadkiem jego funkcjonowania w przeszłości są właśnie kamienie młyńskie. Najczęściej można je spotkać w pobliżu dawnego młyna, na poboczu drogi do niego prowadzącej lub zagrody młynarskiej. Często są one elementami wkomponowanymi w ścieżkę, schody, ogrodzenie, czy ścianę budynku. Kamienie młyńskie spotkać też jednak można w innych – zaskakujących na pozór – lokalizacjach: na cmentarzu – jako nagrobek młynarza, w restauracji – gdzie obecnie pełnią rolę blatu stołu, czy w przestrzeni sakralnej kościoła. Na wielu obiektach spotkać można informacje o zakładzie, w którym wykonano kamień młyński i roku jego produkcji. Z kolei skała z jakiej wykonano kamień młyński, wskazuje na dawny zasięg wymiany handlowej. I tak na obszarze Polski możemy znaleźć okazy pochodzące z odległych o setki i tysiące kilometrów kamieniołomów zlokalizowanych w Niemczech, Francji, Czechach i Skandynawii.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji