Object structure

Title:

Przeszłość bez źródeł pisanych widziana z perspektywy archeologa

Subtitle:

The past without written sources from the perspective of the archaeologist ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Creator:

Sulgostowska, Zofia

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill.; 24 cm

Subject and Keywords:

archaeological sources ; written sources ; new methods in archaeology

References:

Maetzke Gabriella, Rysiewska Teresa, Tabaczyński Stanisław, Urbańczyk Przemysław. 1978. Problemy analizy opisowej stanowisk wielowarstwowych, „Archeologia Polski”, t. 23, s. 7-52 ; Maetzke Gabriella. 1986. Źródła archeologiczne jako odwzorowanie procesu społeczno-kulturowego, [w:] Teoria i praktyka badań archeologicznych, t. I, red. W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński, Wrocław ; Całowanie. 2014. Całowanie. A Final Palaeolithic and Early Mesolithic Site on an Island in the Ancient Vistula Channel, red. R. Schild, Vetera et Nova, t. 2, Warszawa ; Przyszłość. 2012. Przyszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, M. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

2

Start page:

183

End page:

187

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: