Object structure

Title:

Karpowicze i bankier Tepper. Przyczynek do losów warszawskiej inteligencji u schyłku XVIII i w XIX w.

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 4

Creator:

Stawiarska, Teresa

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

19th century ; intelligentsia ; Karpowicz family

References:

Berdecka A., Turnau I., 1969, Życie codzienne w Warszawie w okresie oświecenia, Warszawa ; Hensel-Moszczyńska B., 2013, Z dziejów warszawskich Tepperów i Fergus(s)on-Tepperow, Almanach Muzealny. 7, s. 65-72 ; Ihnatowicz I., 1972, Burżuazja warszawska. Warszawa ; Iwanowska T., 1973, Początki muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego, Roczniki Łowickie ; Leszczyński Z., 1992, Lekarze w powstaniu listopadowym, Warszawa ; Sobieszczański F. M., 1967, Warszawa. Wybór publikacji, t. 1, (ed.) Zawadzki K. Warszawa ; Stawiarska T., 2016, Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64 (3), s. 339-362 ; Wysocki P., 2012, Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego. Roczniki Łowickie ; Zahorski A., 1997, Powstanie kościuszkowskie 1794, In: Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. (eds.) Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa ; Zajewski W., 1997, Powstanie listopadowe 1830-1831, In: Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. (eds.) Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

4

Start page:

495

End page:

505

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: