Object structure

Title:

A New Anthropological Project: Poles of Success – Between Emigration and Transnationality: New Aspects of the Polish Diaspora in Western Europe

Subtitle:

Ethnologia Polona 36 2015 (2016)

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka ; Szymoszyn, Anna

Contributor:

Kowalski, Łukasz - Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

Poles ; success ; migration ; transnationalism ; transmigration ; European Union ; agglomeration ; identity ; integration ; adaptation ; diaspora ; scattered community

Abstract:

This article presents new anthropological research undertaken by a team of five fieldwork experienced ethnologists. The aim of this project is to understand the mechanisms and circumstances of the success achieved by Polish migrants living in selected EU countries (England, Ireland, Sweden, Norway, and Germany). “Poles of success” have not been the object of any in-depth studies on migration yet. Therefore, the aspiration of the research team concentrated on 3 aspects: ; 1. Analysing how “success” was achieved. The principal investigator and his team assumed that the strategies involved in migrants achieving success are dependent on: the time of migration, push & pull factors, cultural and social capital and contact networks (in the country of origin and in the host country). Another assumption is that success is more often achieved in isolation from the Polish community, in so-called scattered communities. The category of success is presented not only in terms of economic success, but first of all in social and cultural contexts, recognizing the success of those who perceive themselves as successful people and those who are regarded as such. ; 2. Identifying factors that contribute to achieving success outside the home country. Researchers assume that the most important of these are: professional, material and family stabilization, and their relationship with the processes of adaptation and integration in the country of settlement. ; 3. Identifying the transnational context of ‘the migrants of success’ in relation to their cultural competence acquired abroad. We believe that many Poles achieve success thanks to being able to function smoothly in two (or more) societies. The intercultural context reinforces the sense of accomplishment and, successful adaptation strategies affect the development of a transnational lifestyle.The final result of this 3-year project will be presented in publications, describing the most significant findings compared to the general migration processes taking place in Europe

References:

Anderson B., Ruhs M., Rogaly B., Spencer S. 2006. Fair Enough? Central and East-European Migrants in Low-Wage Employment in the U.K. Oxford ; Babiński G. 2007. Transnacjonalizm... I co z tego wynika dla badań najnowszej polskiej emigracji. Przegląd Polonijny 2, 115–131 ; Banaś M. 2010. Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów. Kraków ; Basch L., Glick Schiller N., Szanton Blanc C. 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. Langhorne PA ; Bell J. 2012. Migration as Multiple Pathways. Narrative Interviews with Polish Migrants in Belfast, Northern Ireland. Studia Sociologica IV (2) ; Bielenin-Lenczowska K. 2010. Transnarodowość. Transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach. Kultura i Społeczeństwo 3, 200–224 ; Black R., Engbersen G., Okólski M., Pantiru C. (eds.) 2010. A Continent Moving West?: EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam ; Blumberg-Stankiewicz K. 2007. Migrantem aus Polen. Die Folgen der Aussiedlerkategorisierung im Schatten der deutschen Einwanderungs – und Integrationspolitik. Saarbrücken ; Bobek A. 2010. Polscy migranci w Irlandii. Rola sieci społecznych w procesie migracyjnym oraz w kształtowaniu się społeczności etnicznej. Studia Humanistyczne 8 (1), 57–67 ; Boeri T., Hanson G., MacCormick B. (eds.) 2002. Immigration Policy and the Welfare System. Oxford ; Budakowska E. 2005. Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej. In I. Szlachcicowa (ed.), Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Warszawa, 49–72 ; Budyta-Budzyńska M. 2013. Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008–2010.CMR Working Paper 66 (124). Warszawa ; Burrell K. 2006. Moving Lives: Narratives of Nation and Migration among Europeans in Post-war Britain. Hampshire ; Burrell K. (ed.) 2007. Immigration and Citizenship in Europe and the U.S. Anthropological Perspectives. New Jersey ; Burrell K. (ed.) 2009. Polish Migration to the U.K. in the ‘New’ European Union After 2004. Studies in Migration and Diaspora. Cornwell ; Carmel E., Cerami A., Papadopoulos T. 2012. Migration and Welfare in the new Europe. Chicago ; Castles S. 2000. Ethnicity and Globalization. From Migrant Worker to Transnational Citizen. London ; Chambers I. 1994. Migrancy, Culture, Identity. London and New York ; Chiyoko R. and King-O’Riain R. 2008. Target Earning/Learning, Settling or Trampolining? Polish and Chinese Immigrants in Ireland. Irish Geography 41 (2, Special Issue on Migration), 221–223 ; Cohen R. and Vertovec S. 1999. Migration, Diasporas and Transnationalism. Aldershot ; Coleman D. 1994. International Migrants in Europe: Adjustments and Integration Processes and Policies. In International Migration: Regional Processes and Responses. United Nations Economic Commission for Europe ; Duszczyk M. and Wiśniewski J. 2007. Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku. Warszawa ; Düvell F. 2007. Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK. A comparative analysis of migration patterns, strategies and identity processes. Prace Migracyjne 54. Warszawa ; Eade J., Drinkwater S., Garapich M. 2006. Class and Ethnicity – Polish Migrants in London. Surrey ; Eade J., Drinkwater S., Garapich M. 2009. Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the United Kingdom. International Migration 47, 161–190 ; Faist T. 2000. The VolFaist T. 2000. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxfordume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford ; Galasiński D. and Galasińska A. 2007. Lost in Communism, Lost in Migration: Narratives of the Post-1989 Polish Migrant Experience. Journal of Multicultural Discourses 2 (I) ; Garapich M. 2005. Soldiers and Plumbers: Immigration Business and the Impact of EU Enlargement on Polish Migrants. In International Conference ‘New Patterns of East West Migration in Europe’, 2005. Hamburg, 18–19 ; Garapich M. 2006. London’s Polish Borders: Class and Ethnicity among Global City Migrants. Surrey ; Garapich M. 2007. Discursive Hostility and Shame – an Exploration into the Everyday Negotiation of Ethnicity among Polish Migrants in London. In Three Years On: EU Accession and East European Migration to the U.K. and Ireland. Symposium. Leicester, 20–21 ; Geddes A. 2003. The Politics of Migration and Immigration in Europe. London ; Gilpin N., Henty M., Lemos S., Portes J., Bullen C. 2006. The impact of free movement of workers from Central and Eastern Europe on the UK labour market. Department for Work and Pensions – Working Paper 29. Leeds ; Glick Schiller N., Basch L, Blanc Szanton C. 1992. Towards a Transnational Perspective on Migration. New York ; Glorius B. 2007. Transnationale Perspektiven. Eine Studie zur Migration zwischen Polen und Deutschland. Bielefeld ; Glorius B., Grabowska-Lusińska I., Kuvik A. (eds.) 2013. Mobility in Transition. Migration Patterns After EU Enlargement. Amsterdam ; Gontarczyk A. 2012. Obraz migracji zarobkowej Polaków do Irlandii w okresie boomu gospodarczego na Zielonej Wyspie. Studium adaptacji społeczno-kulturowej i integracji w Dublinie. Sovietas/Communitas 1(13), 203–236 ; Grabowska-Lusińska I. 2007. Analiza irlandzkiego rynku pracy w kontekście procesów migracyjnych po 1 maja 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem napływu Polaków. Prace Migracyjne 25/83. Warszawa ; Grabowska-Lusińska I. 2008. Migrations from Poland after 1 May 2004 with Special Focus on the British Isles. Post-accession Migration Strategies as Hidden behind Statistics Numeros 2, 247–260 ; Grabowska-Lusińska I. and Okólski M. 2008. Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. Prace Migracyjne 33/91. Warszawa ; Grillo R. D. 1998. Pluralism and the Politics of Difference. State, Culture and Ethnicity in Comparative Perspective. Oxford ; Grzymała-Moszczyńska H. and Nowicka-Rusek E. 1998. Goście i gospodarze: Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców i w otaczających je społecznościach lokalnych. Kraków ; Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (eds.) 2010. Drogi i rozdroża: Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku – analiza psychologiczno-socjologiczna. Kraków ; Halik T. and Nowicka E. 2002. Wietnamczycy w Polsce: Integracja czy izolacja? Warszawa ; Hannerz U. 2006. Powiązania transnarodowe, kultura, ludzie, miejsca. Kraków ; Heckmann F. and Schnapper D. (eds.) 2003. The Integration of Immigrants in European Societies. National Differences and Trends of Convergence. Stuttgart ; Iglicka-Okólska K. 2001. Poland’s Post-war Dynamic of Migration. London ; Jaźwińska E. and Okólski M. (eds.) 2001. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa ; Kaczmarczyk P. 2007. Highly skilled migration from Poland and other CEE countries – myths and reality. Reports and Analyses 17/6. Warszawa ; Kaczmarczyk P. and Lesińska M. 2012. Krajobrazy migracyjne Polski. Warszawa ; Kaczmarczyk P. and Okólski M. 2005. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w UE. Warszawa ; Kempny M. 2010. Polish Migrants in Belfast: Border Crossing and Identity Construction. New Castle Upon Tyne ; Kempny M. 2012. Rethinking Native Anthropology: Migration and Auto-Ethnography in the Post-Accession Europe. International Review of Social Research 2 (2 June), 39–52 ; King R. 1996. Migration in World Historical Perspective. In J. van den Broeck (ed.), The Economics of Labour Migration. Cheltenham, 7–75 ; Klagge B. and Klein-Hitpaß K. 2007. High-skilled return migration and knowledge-based economic development in regional perspective. Conceptual considerations and the example of Poland. Prace Migracyjne 19/77. Warszawa ; Komito L. and Bates J. 2009. Virtually Local: Social Media and Community Among Polish Nationals in Dublin. AsLib Proceedings 61 (3), 232–244 ; Kraler A., Kofman E., Kohli M., Schmoll C. (eds.) 2011. Gender, Generations and the Family in International Migration, IMISCOE Research. Amsterdam ; Krings T., Bobek A., Moriarty E., Salamonska J., Wickham J. 2009. Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland. Sociological Research 14(2) ; Kropiwiec K. and King-O’Riain R. 2006. Polish Migrant Workers in Ireland. Dublin ; Krzyżowski Ł. and Urbańska S. (eds.) 2010. Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska. Kraków ; Lalak D. 2007. Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Warszawa ; Łodziński S. 2008. Problemy integracji imigrantów: koncepcje, badania, polityki. Warszawa ; Matykowski R. and Dominik A. 2010. Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004–2007 – Polish economic migrants in Ireland, 2004–2007. Przegląd Geograficzny 82 (2), 257–279 ; Mau S. 2007. Transnationale Vergesellschaftung. Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten. Frankfurt–New York ; Miera F. 2007. Polski Berlin – Migration aus Polen nach Berlin. Integrations- und Transnationalissierungsprozessen 1945 bis Ende 1990er Jahre. Muenster ; Milewski M. and Ruszczak-Żbikowska J. 2008. Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii. CMR Working Papers 35/93 (June) ; Morokvasic M. and Rudolph H. (eds.) 1994. Wanderungsraum Europa. Menschen und Grenzen in Bewegung. Berlin ; Moses J. W. 2006. International Migration. Globalisation’s Last Frontier. London–New York ; Niedźwiedzki D. 2010. Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku. Kraków ; Nowicka E. and Łodziński S. 2006. Kulturowe wymiary imigracji do Polski: Studia socjologiczne. Warszawa ; Nowicka M. 2007. Von Polen nach Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration Und Imre Herausforderungen für Europa. Bielefeld ; Nowicka M. 2012. Deskilling in migration in transnational perspective. The case of recent Polish migration to the UK. COMCAD Working Paper 112. Bielefeld ; Olszewski E. 2008. Polska emigracja do Skandynawii w XX wieku. Toruń ; Olszewski E. 2011. Polacy w Norwegii 1940–2010. Toruń ; Oltmer J. 1996. Migration im 19. und 20 Jahrhundert. München ; Pallaske C. 2001. Die Migration von Pollen nach Deutschland. Zu Geschichte und Gegenwart eines europäischen Migrationssystems. Baden-Baden ; Portes R. 1999. The determinant of cross-border equity flows. London ; Praszałowicz D. 2010. Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne. Przegląd badań. Kraków ; Pries L. 2008. Die Transnationalisierung der sozialen Welt. Frankfurt am Main ; Ryan L. 2011. Transnational Relations: Family Migration among Recent Polish Migrants in London. International Migration 49 (2), 80–103 ; Ryan L. and Mulholland J. 2008. Wives Are the Route to Social Life’: An Analysis of Family Life and Networking amongst Highly Skilled Migrants in London. Sociology 42 ; Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B. 2009. Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London. Journal of Ethnic and Migration Studies 35 (1, January), 61–77 ; Salt J. 1992. Migration Processes among the Highly Skilled in Europe. International Migration Review 26 (2 Summer, Special Issue The New Europe and International Migration), 484–505 ; Schmid J. 2009. Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech. Poznań ; Schmidt-Lauber B. (ed.) 2007. Ethnizität und Migration. Einfühfrung in Wissenschafts- und Arbeitsfelder. Berlin ; Spencer S. 2003. The Politics of Migration: Managing Opportunity, Conflict and Change. London ; Stachura P. (ed.) 2004. The Poles in Britain: from betrayal to assimilation. London ; Stalker P. 2000. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. Boulder–Colorado ; Triandafyllidou A. (ed.) 2006. Contemporary Polish Migration in Europe: Complex Patterns of Movement and Settlement. Lewiston – Lampeter ; Trzcielińska-Polus A. 1997. “Wysiedleńcy” z Polski w RFN w latach 1980–1990. Opole ; Turbulente... 2005. Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an der Grenzen Europas. Bielefeld ; Vertovec S. 2012. Transnarodowość. Kraków ; Wadensjö E. 2007. Migration to Sweden from the New EU Member States. SULCIS and IZA Discussion Paper 3190 (Nov.). Stokholm ; Westwood S. and Phizacklea A. 2000. Trans-nationalism and the Politics of Belonging. London and New York ; White A. 2010. Polish Families and Migration Since EU Accession. Bristol ; White A. and Ryan L. 2008. Polish ‘Temporary’ Migration: The Formation and Significance of Social Networks. Europe-Asia Studies 60 (9), 1467–1502 ; Wimmel A. 2006. Transnationale Diskurse in Europa. Frankfurt–New York ; Wolff-Powęska A. and Schulz E. 2000. Być Polakiem w Niemczech. Poznań

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

36

Start page:

273

End page:

288

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: