Object structure

Title:

Z metodyki badań nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie

Subtitle:

On the methodology of studies concerning the use of stone raw material in the Neolithic ; Przegląd Archeologiczny T. 26 (1978)

Creator:

Prinke, Andrzej ; Skoczylas, Janusz

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1978

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

Neolithic -- Poland ; stone -- raw material ; stone -- utilization ; Neolithic stone materials ; petrographic analysis of stone objects

Abstract:

Potrzeba rozszerzenia studiów nad gospodarką neolityczną o badanie zróżnicowania i sposobów użytkowania surowców kamiennych spowodowała powstanie programu badań petroarcheologicznych, opracowanego w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i zrealizowanego wspólnie z Katedrą Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W niniejszym artykule przedstawiono cele i podstawy metodyczne tego programu, opartego na metodach trojakiego rodzaju: archeologicznych, petrograficznych i statystycznych. Strukturę surowcową zbioru 1557 okazów narzędzi i broni wykonanych z materiałów skalnych (z wyłączeniem krzemienia) i pochodzących ze środkowo-zachodniej Polski przeanalizowano w aspekcie chronologiczno-kulturowym, typologicznym i geograficznym. Ponadto rozpatrzono kwestię pochodzenia rozpoznanych surowców kamiennych, uzyskując m. in. dowody na istnienie w neolicie Niżu Polskiego dalekosiężnego importu bazaltów ze złóż wołyńskich (na dystansie ok. 600-700 km) i zachodniosudeckich (ok. 180-250 km)

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

26

Start page:

43

End page:

66

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: