Object structure

Title:

Skutki niemieckiej polityki dla imigrantów (1945–2013)

Subtitle:

Etnografia Polska 58 Z. 1-2 (2014)

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

polityka migracyjna ; imigranci ; Niemcy ; integracja ; gastarbeiter ; przesiedleniec ; cudzoziemiec

References:

Bade J. Klaus 1992, Deutsche im ausland-fremde in Deustchland. Migration in geschichte und gegenwart, Verlag C. H. Beck, München ; Bade J. Klaus, Oltmer Jochen 2004, Normalfall migration, Bundeszentralle für Politische Bildung, Bonn ; Banaś Monika 2011, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Wyd. UJ, Kraków ; Blumberg-Stankiewicz Katharina 2007, Migranten aus Polen. Die folgen der aussiedlerkategorisierung im schatten der deutsche einwanderungs- und integrationspolitik, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken ; Castles Steven, Miller Mark J. 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ; Franzke Joachim 2001, Przyjaźń narodów, czy przyjaźń zalecona? Stosunki między NRD i PRL, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań ; Gerdes Jürgen, Faist Thomas 2006, Von ethnischer zu republikanischer integration. Der diskurs um die reform des deutschen staatsangehörigkeitsrechts, Berliner Journal für Soziologie, H. 3, s. 313–335 ; Gibki Barbara 2008, Zmiany w polityce integracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenia dla sytuacji migrantów, Prace Geograficzne, z. 120, s. 125–134 ; Granato Nadia, Kalter Frank 2001, Die persistenz ethnischer ungleichheit auf dem deutschen arbeitsmarkt: Diskriminierung oder unterinvestition in humankapital?, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, H. 53, s. 497–520 ; Herbert Ulrich 2003, Geschichte der ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, zwangszrbeiter, gastarbeiter, flüchlinge, Bundeszentralle für Politische Bildung, Bonn ; Kaczmarczyk Paweł 2001, Polski Berlin? Uwagi na temat najnowszych migracji Polaków do stolicy Niemiec, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje pomiędzy peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jadźwińska, M. Okólski, Scholar, Warszawa, s. 241–271 ; Kaczmarek Urszula 1991, Aktywność kulturalno-oświatowa Polonii w Bułgarii, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech w latach 1945–1989, Wyd. Naukowe UAM, Poznań ; Kotzian Ortfried 2010, Sonderfall Bundesrepublik Deutschland: Deutscher – und doch migrant-aussiedler zwischen identitätsfindung und gesellschaftlicher akzeptanz, Europäisches Journal für Minderheitenfragen, N. 3–4, s. 212–228 ; Krüger-Potraz Marianne 2005, Migration als herausforderung für bildungspolitik, [w:] Schule in der einwanderungsgesellschaft. Ein handbuch, red. R. Leiprecht, A. Kerber, Wochenschau, Schwalbach, s. 56–83 ; Lesińska Magdalena 2007, Polityka Niemiec wobec imigrantów – od systemu Gastarbeiter do kraju imigracji, [w:] Europa – ziemia obiecana. Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, red. P. Matusz-Protasiewicz, U. Stadtmüller, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, s. 37–58 ; Mazur-Cieślik Ewa 2011, Polityka migracyjna państw europejskich a wyzwania migracyjne dla Polski, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 20, s. 127–147 ; Oltmer Jochen 2010, Migration im 19. und 20 jahrhundert. Enzyklopädie deutsche geschichte, Bd. 86, Oldenburg Verlag, München ; Ptak Ewa 2011, Od liberalizmu do restrykcji. Polityka imigracyjna Niemiec na przestrzeni XX i XXI w., [w:] Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Między otwartością i izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wyd. Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 167–176 ; Salentin Kurt, Wilkening Frank 2003, Ausländer, enigebürgerte und das problem einer realistischen zuwanderer-integrationsbilanz, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, N. 55. H. 2, s. 278–298 ; Siegert Manuel 2008, Schulische bildung von migranten in Deutschland, Working Paper 13 die Forschungsgruppe des Bundesamtes (aus der Reihe Integrationsreport cz. 1), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg ; Szaniawska-Schwabe Magdalena 2009, Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec, Przegląd Zachodni, nr 4, s. 3–29 ; Szczepaniak-Kroll Agnieszka 2013, Polacy w Berlinie – granice i pogranicza, Etnografia Polska, t. 56, z. 1–2, s. 79–102 ; Szymańska Katarzyna 2004, Migracja jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski), [w:] Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. K. Wódz, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 337–344 ; Wojtan Mariusz 2004, Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Statistisches Bundesamt, www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Aktuell.html, dostęp18.09.2014

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

71

End page:

93

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: