Object structure

Title:

„Przyszywani sybiracy”. Kazachstańscy Polacy w rodzimym dyskursie naukowym

Subtitle:

Etnografia Polska 58 Z. 1-2 (2014)

Creator:

Kudela-Świątek, Wiktoria

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poles ; Kazakhstan ; deportations ; identity ; minorities ; native anthropologist

References:

Arenov Murat, Kalmykov Sergej 1998, Ètnosocialn’aâ dejsvitel’nost’ Kazahstana, Sociologičeskie issledovaniâ, no. 3, s. 45–58
Bartmiński Jerzy 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 252–270
Biuletyn Migracyjny 2005, nr 2, s. 8
Budakowska Elżbieta 1992, Polacy w Kazachstanie – historia i współczesność, Przegląd Polonijny, r. 18, nr 4 (66), s. 5–37
Chodubski Andrzej 1998, Tożsamość polonijna, [w:] Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 9–24
Dawidenko Olga 2002, Polonia na tle procesów narodowościowych Kazachstanu. Wymiary identyfikacji narodowej (http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1%281%292002/od_limes1%281%29.pdf)
Gawęcki Marek 1996, Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość, [w:] Kazachstańscy Polacy, red. C. Groblewska, PTD, Warszawa, s. 7–84
Gawęcki Marek 2004, Kontakty z ojczyzną a tożsamość Polaków w postsowieckim Kazachstanie, [w:] Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski, NAKOM, Poznań, s. 59–66
Gawęcki Marek 2006, Polacy w Kazachstanie – portret społeczności (http://wspolnota-polska.org.pl/polonia_w_opracowaniach/9.html)
Geertz Clifford 2003, Stan antropologicznej sztuki, [w:] Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, tłum. i wstęp Z. Pucek, Universitas, Kraków, s. 114–179
Gorbaniuk Julia 2004, Społeczne i demograficzne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu, [w:] Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski, red. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, NAKOM, Poznań, s. 105–121
Gorbaniuk Julia 2008, Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
Hut Paweł 2002, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
Hut Paweł 2004, Cechy społeczno-demograficzne impatriantów z lat 1996–2002, [w:] Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski, red. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, NAKOM, Poznań, s. 87–104
Iglicka Krystyna 1997, Are they fellow-countryman or not? The migration of Kazakhs of Polish origin from Kazakhstan to Poland, Prace Migracyjne, nr 13, s. 1–18
Jakubowska-Malicka Luba 2007, Dylematy tożsamości Polaków z Kazachstanu, [w:] Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 191–205
Jasiewicz Zbigniew 1992, Polacy z Ukrainy w Kazachstanie, Lud, t. 75, s. 11–54
Kamocki Janusz 1996, Polski Kazachstan, Niepodległość i Pamięć, nr 2 (6), s. 55–64
Kamocki Janusz 1998, Świadomość narodowa Polaków w Kazachstanie, [w:] Polska droga do Kazachstanu, red. T. Kiesielewski, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 130–134
Kijas Artur 1993, Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Abos, Poznań
Koprowski Marek A. 2002, Przez stepy Kazachstanu, „Gość Niedzielny”, Katowice
Kość Katarzyna 2006, Tropami światów „odpamiętanych” – narracja zesłańcze a prawda historyczna w badaniach etnologicznych, Etnografia Polska, t. 50, s. 159–176
Kozybaev M. 1997, Trudarmejcy Kazahstana na zaŝite otečestva, Feniks, Moskva
Kozłowski A. 2004, Repatriacja jako element polityki migracyjnej, w zestawieniu z doświadczeniem innych państw, [w:] Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski, red. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, NAKOM, Poznań, s. 27–41
Kudela-Świątek Wiktoria 2010, Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Obraz ojczyzny w pamięci zbiorowej kazachstańskich Polaków i repatriantów z Kazachstanu, [w:] Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, R. Szwed, J. Sulich-Kałuża, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 189–208
Kudela-Świątek Wiktoria 2013, Odpamiętane... O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Universitas, Kraków
Kydyralina Žanna 2005, Specpereselency i trudarmejcy v Zapadnom Kazahstane (1937–1957 gg.). Avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk, Almaty
Leoński Jacek, Hess-Leońska Alicja 2007, Zagadnienie wychowania w socjologicznych analizach diaspory polskiej, [w:] Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t. 1, red. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk s. 205–231
Lesińska Magdalena 2010, Problemy integracyjne i możliwości ich przezwyciężania na przykładzie kobiet repatriantek w Polsce, [w:] Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo, red. M. Warat, A. Małek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 177–200
Naumiecka Anna 2010, Tożsamość i trudności adaptacyjne Polaków z Kazachstanu, [w:] Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne, red. W. Dzianisava, P. Juszkiewicz, J. Staśkowiak, Elipsa, Warszawa, s. 201–216
Nowiński Czesław 2000, Polacy w Kazachstanie i problem ich repatriacji, Studia Polonijne, t. 21, s. 147–172
Polacy... 2000, Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnia granicą, red. E. Nowicka, NOMOS, Kraków
Ruchniewicz Małgorzata 2000, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–59, Volumen, Warszawa
Rzepkowska Aleksandra 2008, Słuchając wspomnień Sybiraków. Antropolog wobec doświadczenia zesłania, Lud, t. 92, s. 13–26
Sałacińska Julia 2010, Transmisja pamięci traumy a tożsamość narodowa. Przypadek Polaków z Kazachstanu, [w:] Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Sulich-Kałuża, R. Szwed, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 209–224
Sandomirskaâ Irina 2001, Kniga o rodine. Opyt analiza diskursivnyh praktik, Wiener Slawistischer Almanach, Vien
Szymczak Mieczysław (red.) 1978, Słownik języka polskiego, t. 1–3, PWN, Warszawa
Traba Robert, Bömelburg Hans-Jurgen 2000, Wspomnienia i kultura pamięci. Ucieczka i wypędzenie w niemieckich i polskich relacjach naocznych świadków, Borussia 2000, no. 22, s. 243–253
Werenicz Wiaczesław 2010, O sytuacji etnolingwistycznej w Kellerówce i Oziornem w obwodzie kokczetawskim w Kazachstanie, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 4, red. J. Rieger, D. A. Kowalska, Semper, Warszawa, s. 265–277
Woroniecka Grażyna 1996, Interpretacja w antropologii: racjonalność dialogu, Kultura Współczesna, nr 1–2, s. 58–68
Wyszyński Robert 1991, Charakter identyfikacji narodowej Polaków w Kazachstanie, Kultura i Społeczeństwo, nr 2, s. 159–164
Wyszyński Robert 1998, Zapomniani Polacy, [w:] Polska droga do Kazachstanu, red. T. Kiesielewski, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 135–145
Wyszyński Robert 2000, Polscy przesiedleńcy w Kazachstanie – polskość rezydualna, [w:] Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, red. E. Nowicka, NOMOS, Kraków, s. 127–203
Wyszyński Robert 2008, Citizenship or nationality – a difficult return from Kazakhstan, [w:] Homecoming. An antropology of return migrations, red. E. Nowicka, H. Firouzbakhch, NOMOS, Kraków, s. 117–138
Zabirova Ajgul’ 2003, Formirovanie, legitimaciâ i vosproizvodstvo identičnosti v postsovetskom Kazahstane, Sociologičeskie issledovanniâ, no. 12, s. 118–126

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

49

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: