Object structure

Title:

The Refugee Centre as a field of research

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Kość-Ryżko, Katarzyna

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

ethnopsychology ; refugee centre ; asylum seekers ; fieldwork ; ethics ; emotion

Abstract:

Even though refugee centres are often located in geographic proximity to us, they are, in many respects, a demanding and inaccessible field for ethnographic research. Such field is difficult not only methodologically, or due to social and cultural relations it produces, but also because of the ethical and psychological challenges that the ethnographer is faced with if s/he intends to understand certain aspects of the life of the residents of such a centre. The dilemmas involved in this situation resemble the ones experienced by those working in the most socially sensitive professions. In this article I present selected difficulties I have encountered in the last years carrying out fieldwork in some of the refugee centres in Poland. Those difficulties had their sources in cultural differences and in social conditions. In the paper I describe briefly the conditions of living in these centres and the peculiar relations between the residents, which impact the effectiveness of the works carried out there. Moreover, I discuss the relationship between the cultural relativism and the ethical principles the researcher abides by. Each of these issues is illustrated with actual fieldwork situations

References:

Allen V. L., Wilder D. A. 1975, Categorization, belief similarity, and intergroup discrimination, Journal of Personality and Social Psychology, no. 32, pp. 971–977 ; Chmelickova N. (ed.) 2006, Badanie alternatywnych wobec detencji środków zapobiegawczych w przypadku osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Regionalna Koalicja 2006, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/alternatives.pdf (accessed 12 June 2013) ; Chrzanowska A., Klauss W., Kosowicz A. (eds.) 2011, Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje, Warszawa:, http://www.interwencjaprawna.pl/docs/polityka-wyboru-i-lokalizacji-osrodkow.pdf (accessed 4 September 2012) ; Crandall Ch. S., Cohen C. 1994, The personality of the stigmatiser, cultural world view, conventionalism and self-esteem, Journal of Research in Personality, no. 28/4, pp. 461–480 ; Czerniejewska I., Kość-Ryżko K. 2013, Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy na przykładzie uchodźców w Polsce, [in:] ed. M. Ząbek, Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, Warszawa ; Czykwin E. 2007, Stygmat społeczny, Warszawa ; Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. 2007, Sytuacja cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce – raport z zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze, Raporty i Analizy Instytutu Polityki Społecznej, Raporty migracyjne, no. 8 ; Friske K. W. 2003, Marginalność społeczna – norma i patologia, [in:] eds. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław ; Goffman E. 1961, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York ; Grzymała-Kazłowska A., Stefańska R. Uchodźcy w Polsce 2008, “Infos” Biuro Analiz Sejmowych, no. 19(43), http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2009/11/uchodzcy_info_bas.pdf (accessed 23 March 2012) ; Hammersley M., Atkinson P. 2007, Ethnography: Principles in Practice, London ; Kamińska-Feldman M. 1994, Wokół problemu dehumanizacji innych: próba uchwycenia zjawiska stygmatyzacji, [in:] ed. M. Jarymowicz, Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, Warszawa ; Kościński K. 2011, Warunki dotyczące lokowania i prowadzenia ośrodków dla uchodźców a prawo zamówień publicznych. Opinia prawna, Analizy, Raporty, Ekspertyzy, no 3 ; Kość-Ryżko K., Czerniejewska I. 2012, Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji, [in:] eds. M. Buchowski, J. Schmidt, Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań ; Kość-Ryżko K. [forthcoming], Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze, [in:] Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, Warszawa ; Lis-Turlejska M. 2003, Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Warszawa ; Łotocki Łukasz 2008, Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce – wybrane aspekty prawne i instytucjonalne, [in:] ed. G. Firlit-Fesnak, Poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce, Warszawa ; Malinowski B. 1961, Argonauts of the Western Pacific: an Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, New York ; Marzec-Holka K. (ed.) 2005, Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz ; Randvir A. 2002, Space and place as substrates of culture, Proceedings of the Estonian Academy of Arts, no 10, pp. 140–154: http://www.eki.ee/km/place/pdf/KP2_09randviir.pdf (accessed 23 July 2011) ; Sieniow T. (ed.) 2013, Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Lublin ; Zdankiewicz-Ścigała E., Przybylska M. 2002, Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psycho-neurofizjologiczne, Warszawa

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

229

End page:

241

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: