Object structure

Title:

Family Rites in Podhale

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Lehr, Urszula

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

family rites ; rituals ; ceremonial forms ; Podhale ; highlanders ; tradition ; folk ; wedding ; funeral ; identity

Abstract:

Traditional and contemporary rituals presented in the article, are examples of a specific type of functioning of families and rural communities in the context of the customs and rituals referring to the rites of previous generations. The transformations associated with the elimination and modification of old elements of rituals and introduced successively new customary formulas did not affect significantly on the basic scheme of scenario of celebrated phases of human life, which have manifested themselves through multiple verbal and non-verbal symbolism. Regardless of the style of contemporary family ceremonies, accumulating and imposing a specific rite of the created highland cultural phenomenon, it has still remained recognizable designatum, clearly emphasizing regional distinctiveness of Podhale, which is identical with the cultural identity of the inhabitants

References:

Baudouinde Courtenay-Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa C. 2005. Łańcuch tradycji. Teksty wybrane. Warszawa ; Bogusławski S. et al. 1982. Mała encyklopedia medycyny 2. Warszawa ; Brzozowska-Krajka A. 1996. Symbolika podhalańskich weselnych bram (tradycja i współczesność. Tatrzański Orzeł 49 (1), 5–7 ; Bystroń J. S. 1916. Słowiańskie obrzędy rodzinne. Kraków ; Bystroń J. S. 1980. Tematy, które mi odradzano. Warszawa ; Eliade M. 1974. Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Transl. A. Tatarkiewicz. Warszawa ; Eliade M. 1993. Traktat o historii religii. Transl. J. Wierusz Kowalski. Łódź ; Fischer A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów ; Gąsienicówna A. 1979. Co Wojtek Jarzombek o staroświeckim weselu na posiadak opedział. Transcribed from the original by J. Zborowski (Zakopane. 1914). Rocznik Podhalański 2, 183–188 ; Gennepvan A. 2006. Obrzędy przejścia. Warszawa ; Kamiński L. (vel Kamieński) 1992. O mieszkańcach gór tatrzańskich. Najdawniejsza monografia etnograficzna Podhala. Compiled by J. Kolbuszewski. Kraków ; Kantor J. 1907. Czarny Dunajec. Monografia etnograficzna. Materiały Archeologiczne i Antropologiczno-Etnograficzne 9, 17–229 ; Kowalewski M. 1960. Mały Słownik Teologiczny. Poznań–Warszawa–Lublin ; Kowalska-Lewicka A. 1967. Młodzież wiejska na Podhalu w pierwszej połowie XIX wieku (w świetle anonimowej relacji). Łódzkie Studia Etnograficzne 9, 225–241 ; Kowalska-Lewicka A. 1971. Tradycyjne normy obyczajowe w kontaktach młodzieży na Podhalu. Roczniki Socjologii Wsi 11, 23–36 ; Kowalska-Lewicka A. 1995. Ludowe sposoby oswajania śmierci. Zeszyty Interwencji Kryzysowej 5, 39–49 ; Kowalski P. 1998. Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa ; Lehr U. 1995. Magia czasu śmierci. Zeszyty Interwencji Kryzysowej 5, 25–38 ; Lehr U. 2000. Obrzędowość rodzinna. In D. Tylkowa (ed.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. Kraków, 305–343 ; Lehr U. 2000. Zawiadomienia o śmierci. Z badań nad zwyczajami pogrzebowymi na Podhalu. Lud 84, 65–82 ; Lehr U. 2003. Magia czasu narodzin. In J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (eds.), Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne. Warszawa, 151–164 ; Maj M. 1986. Rola daru w obrzędzie weselnym. Wrocław ; Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian 2. Warszawa ; Pach A. 1977. Drzewiej pod Giewontem. Warszawa ; Sobczak A. 2000. Sakrament małżeństwa – krótki rys historyczny. http://mateusz.plrodzina/as-malzenstwo.htm. Access 24.06.2014 ; Tomicki R. 1977. Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym tradycyjnych społeczności wiejskich w Polsce. Etnografia Polska 21 (1), 43–72 ; Wasilewski J. 1989. Tabu a paradygmaty etnologii. Warszawa ; Zadrożyńska A. 2000. Światy, zaświaty. O tradycji świętowania w Polsce. Warszawa ; Zawistowicz-Kintopfowa K. 1929. Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weselnych. Warszawa ; Zborowski J. 1932. Ludowe przyczynki z Góralszczyzny. Lud 11, 65–92

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

125

End page:

144

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: