Object structure

Title:

A sword from Gdańsk – a technological revolution or a pageant replica?

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 27 (2014)

Creator:

Żabiński, Grzegorz ; Stępiński, Janusz

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

archaeometallurgy ; technological examinations ; sword ; weaponry ; pageant replica

Abstract:

This paper focuses on a sword discovered during post-1945 archaeological excavations in Gdańsk, now stored as a deposit in the Castle Museum in Malbork (Dep. 76). The weapon underwent technological examinations by J. Piaskowski, who said that the sword was an example of Late Medieval mass manufacture of cheap and low quality weaponry with the use of cast refined iron. This assumption was maintained in later scholarship. As doubts concerning the authenticity of the sword were raised by visual examination, it was decided to repeat technological examinations. It was found out that the metal in the blade was in fact cast. However, qualitative EDS analysis of slag inclusions demonstrated a very high presence of S and Mn, which testifies to the fact that the metal in the blade was obtained with the use of one of late 19th or early 20th c. steelmaking processes (the Bessemer or Martin process). Based on this and on some external features of the sword (traces of lathe processing, punched typescript letters on the tang), it was assumed beyond doubt that the sword was a pre-1945 replica

References:

Aleksić M. 2007. Mediaeval swords from Southeastern Europe. Materials from 12th to 15th century. Beograd ; Biborski M., Stępiński J., Żabiński G. 2004. An Early Renaissance Sword from Racibórz. „Gladius” 24, 187-208 ; Biborski M., Stępiński J., Żabiński G. 2011. Szczerbiec (The Jagged Sword) – The Coronation Sword of The Kings of Poland. „Gladius” 31, 93-148 ; Chodyński A. R. 2003. Broń i barwa w czasach krzyżackich od XIII do połowy XVI wieku. Malbork ; Chodyński A. R. 2006. Einhändler Ritterschwert, Europa, 2. Hälfte 13. Jh. In: L. Hyss, M. Steinkühler, M. Mierzwiński and J. Trupinda (eds.), Fragmente der Vergangenheit. Das Marienburger Schlossmuseum zu Gast in Westfalen und Franken. Münster, 32, 52, cat. No. 116 ; Edge D., Williams A. R. 2003. Some Early Medieval Swords in the Wallace Collection and Elsewhere. „Gladius” 23, 191-210 ; Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa ; Głosek M. 1998. Broń biała. In: A. Nowakowski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń, 23-40 ; Głosek M., Nadolski A. 1970. Miecze średniowieczne z ziem polskich, Acta Archaeologica Lodziensia 19. Łódź ; Michalak A. 2011. Ogień zaklęty w orężu. Perspektywy badań nad technologią produkcji późnośredniowiecznego uzbrojenia na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim. In: A. Jaszewska and A. Michalak (eds.), Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 4. Zielona Góra, 371-391 ; Nadolski A. (ed.) 1994. Polska technika wojskowa. Z dziejów nauki i techniki 1. Warszawa ; Nowakowski A. 1994. Uzbrojenie indywidualne. In: A. Nadolski (ed.), Polska technika wojskowa. Z dziejów nauki i techniki 1. Warszawa ; Nowakowski A. 2005. Wojskowość w średniowiecznej Polsce. Malbork ; Oakeshott E. 2000. The Records of the Medieval Sword. Woodbridge ; Piaskowski J. 1959. Rozwój technologii mieczów żelaznych od czasów najdawniejszych do XV wieku. „Muzealnictwo Wojskowe” 1, 149-176 ; Piaskowski J. 1960. Technika gdańskiego hutnictwa i kowalstwa żelaznego X-XIV w. na podstawie badań metaloznawczych. Gdańsk Wczesnośredniowieczny 2. Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Prace Komisji Archeologicznej Nr 2. Gdańsk ; Rybka K. 2011. Najnowsze badania militariów na przykładzie wybranych mieczy z terenu Polski. In: P. Kucypera and P. Pudło (eds.), Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Toruń, 107-125 ; Tylecote R. F. 1976. A History of Metallurgy. London ; Williams A. R. 2003. The Knight and the Blast Furnace. A History of the Metallurgy of Armour in the Middle Ages & the Early Modern Period. Leiden ; Williams A. R. 2009. A Note on Liquid Iron in Medieval Europe. „Ambix” 56 (1), 68-76 ; - ; Williams A. R. 2012. The Sword and the Crucible. A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century. Leiden-Boston

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

27

Start page:

99

End page:

110

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 368 ; IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: