Object structure
Name:

KZG, V 9 C, plan warstw 35, 39, 40-43 i 28

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V9C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

9

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,32-103,14 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; plan warstw 35, 39, 40-43 i 28 na gł. 103,32-103,14 m n.p.m; warstwy: 28 – szaro-popielata glina; 35 – jasnobrunatna ziemia z licznymi węglami; 38 – brązowo-brunatna zbita ziemia; 39 – rozłożone drewno (słup); 40 – jasnożółta glina- otoczka słupa; 41 – wypełnisko słupa- szarobrunatna próchnica; 42 – pozostałości rozłożonego drewna (słup); 43 – przepalone drewno- ślad po słupie

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Pasetto, E.

Data:

1990 ; 20.07.1990

Accession number:

TDR/1990/15

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; plan wykopu ; słup

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: