Object structure
Name:

KZG, V 9 C, profil N

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V9C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

9

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,00-104,00 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil N wykopu ; warstwy: 1 – humus; 2 – ciemnobrunatna ziemia z luźnymi kamieniami; 3 – rozsypisko kamieni nie związanych zaprawą w szarobrunatnej ziemi- okrzeski; 6 – jasnobrązowa ziemia z nielicznymi kamieniami; 8 – szarobrunatna ziemia z kamieniami pod okrzeskami; 9 – lokalna wkładka szarożółtej ziemi i zaprawy wapiennej; 14 – jasnobrązowo-szara ziemia z grudkami polepy i fragmentami przepalonego drewna- warstwa przesypowa między dwoma poziomami konstrukcji drewnianych I i II; 15 – II poziom konstrukcji drewnianych; 17 – jasnobrązowo-pomarańczowa ziemia z grudkami polepy i węgli drzewnych- warstwa przesypowa między II i III poziomem konstrukcji drewnianych; 18 – III poziom konstrukcji drewnianych- przepalone belki oblepione jasnopomarańczową glinką; 19 – jasnobrązowy piasek z dużą ilością węgli drzewnych- warstwa przesypowa między III i IV poziomem konstrukcji drewnianych; 20 – IV poziom konstrukcji- przepalone belki oblepione jasnopomarańczową glinką; 33 – szarobrunatna plamista ziemia z węglami drzewnymi i kamieniami; 34 – szara sypka ziemia z wtrąceniami żelazistymi i pozostałościami konstrukcji; 34a – jasnoszara z brunatnym odcieniem ziemia z fragmentami spalonego drewna; 35 – brunatno-szara ziemia z węglami drzewnymi; 38 – brązowo-kasztanowa gliniasta ziemia; 38a – jasnożółta ziemia; 46 = 28 – szaro-zielonkawa zbita ziemia; 48 – drobnoziarniste pylaste piaski

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gawrońska, M.

Data:

1984 ; 15.09.1984

Accession number:

TDR/1984/45

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; profil archeologiczny ; konstrukcje drewniane

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: