Object structure

Title:

Inwentarze kolejowe z lat 1914–1919/1920 z terenu byłej Galicji

Subtitle:

Railway inventories from the years 1914-1919/1920 from the former Galicia ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Creator:

Opaliński, Dariusz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

history of material culture

References:

Arct Michał. 1916. Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa
Evers Liz. 2014. Historia czasu. Od kalendarzy i zegarów po cykle księżyca i lata świetlne, Warszawa
Ihnatowicz Ireneusz. 1962. Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, s. 99–124
Klimecki Michał. 2000. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa
Kozłowski Maciej. 1999. Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz
Krochmal Anna. 2005. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa
Mroczka Ludwik. 1998. Spor o Galicję Wschodnią 1914–1923, Kraków
Opaliński Dariusz. 2012. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji, [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik, s. 424–444
Słownik języka polskiego. 1900–1927. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa
Słownik języka polskiego. 1958–1969. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa
Sylwan. 1845. Sylwan. Zbiór nauk leśnych i łowieckich, t. 21, Warszawa
Szematyzm. 1914. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914, Lwów
Urešova Libuse. 1987. Zegary, Warszawa
Weryha Darowski Bolesław, Kempiński Ignacy. 1889. Słownik kolejowy zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materiałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacji i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych. Ułożył […], Lwów

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

531

End page:

594

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: