Object structure

Title:

„Zaszło jego słońce w południe”. Słowne i ikoniczne obrazowanie śmierci na nagrobkach żydowskich w Polsce w XIII–XX wieku

Subtitle:

„His Sun set at noon”. Verbal and pictorial representations of death on Jewish headstones in Poland in the 13th – 20th c. ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Creator:

Trzciński, Andrzej

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland ; Jews ; headstones ; iconology

References:

Biblia. 1979. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, nowy przekł. z jęz. hebrajskiego i greckiego, Warszawa
Boccato Carla. 1981. The Ancient Jewish Cemetery of San Nicolo on the Lido in Venice, Venice
Frey Jean-Baptiste. 1936. Corpus Inscriptionum Iudaicarum. Recueil des inscriptions juives qui vont du IIIe siècle avant Jésus-Christ au VIIe siècle de notre ère, t. 1 : Europe, Roma
Frey Jean-Baptiste. 1952. Corpus Inscriptionum Judaicarum II. Asie, Afrique, Roma
Goodenough Erwin R. 1953–1968. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, t. 1–13, New York
Hachlili Rachel. 1988. Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel, Leiden
Hachlili Rachel. 1998. Ancient Jewish Art and Archeology in the Diaspora, Leiden
Hońdo Leszek. 1999. Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza. Analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków
Krajewska Monika. 1989. Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XLIII, nr 1–2, s. 45–59
Krajewska Monika. 1993. A Tribe of Stones. Jewish Cemeteries in Poland. Photographs, Text, Tombstone Rubbings and Selection of Mottoes, Introduction by R. Scharf, Warsaw
Levy Arthur. 1924. Judische Grabmalkunst in Osteuropa. Eine Sammlung, Berlin
Sefer Tora newijim u-ketuwim. 1982. [nadzór] Norman Henry Snaith, London
Seidman Hilel. 1934. Szlakiem nauki talmudycznej. Wiedza judaistyczna a wyższa uczelnia talmudyczna w Lublinie, Warszawa
TB. Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. 2017. Digital edition of the Koren Noé Talmud, with commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, http://www.sefaria.org/texts/Talmud
Trzciński Andrzej. 1997. Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin
Trzciński Andrzej. 2017. Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie, Lublin
van Der Horst Pieter W. 1991. Ancient Jewish Epitaphs: an Introductory Survey of a Millennium of Jewish Funerary Epigraphy (300 BCE–700 CE), Kampen
Vega Louis A. 1979. Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse Begraafplaats, Assen
Wodziński Marcin. 1996. Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XVII–XVIII wieku, Wrocław
Woronczak Jan Paweł. 1999. „Cmentarz żydowski w Kromołowie jako tekst kultury”, t. 1–2, Wrocław (mpis rozprawy doktorskiej, archiwum Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

415

End page:

437

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: