Object

Title: Helena Tarczyńska — nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935)

Creator:

Stawiarska, Teresa

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Helena Tarczyńska (1850–1935) — a teacher, community worker and late “Enthusiast” ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

il.; 24 cm

References:

Bobrowska-Nowak Wanda, Drynda Danuta i in. 1998. Słownik pedagogów polskich, Katowice ; Encyklopedia. 1904. Encyklopedia Wychowawcza, t. VI, red. R. Plenkiewicz, Warszawa ; Encyklopedia. 2009. Encyklopedia Muzyczna PWM, t. V: Część biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków ; Fita Stanisław. 1980. Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa ; Kirkor-Kiedroniowa Zofia. 1986. Wspomnienia, Cz. I: Dziecięce i młode lata, Kraków ; Hejkowska Monika. 2017. Nieznani/znani nauczyciele domowi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 45, nr 1, s. 31-47 ; Iwanowska Teresa. 1973. Początki muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 1, s. 75-82 ; Iwanowska Teresa. 2013. Nieznane karty z życia rodziny Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 10, s. 214-248 ; Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław. 1988. Dzieje prasy polskiej, Warszawa ; Markiewicz Henryk. 1999. Pozytywizm, Warszawa ; Mazur Elżbieta. 1999. Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa ; Mazur Elżbieta. 2012. W Drugiej Rzeczpospolitej: wspólnymi siłami społeczników, darczyńców i państwa, [w:] Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku, red. D. Jarosz, Warszawa, s. 11-20 ; Stawiarska Teresa. 2008. Franciszek Tarczyński (1833-1900), [w:] Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych, red. T. Kordala, Płock, s. 5-10 ; Stawiarska Teresa. 2016. Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 64, nr 3, s. 339-362 ; Szypowska Irena. 1985. Konstanty Górski, Józef Weissenhoff. Z młodych lat. Listy i wspomnienia, Warszawa ; Tarczyński Hipolit Bogumił. 1875. O dzisiejszych szkołach i nauczycielach ludowych w kraju naszym, „Przegląd Tygodniowy”, nr 15, s. 177-179; nr 16, s. 190-191; nr 17, s. 201-202 ; Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1961. Udział kobiet w tajnym i jawnym ruchu społeczno-kulturalnym w Warszawie w latach 1880-1914, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, red. S. Tazbir, Warszawa ; Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1967. Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 10 ; Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1973. Z umiłowania. Opowieść biograficzna o Wandzie z Wolskich Umińskiej (1841-1926), Lublin ; Winklowa Barbara. 2004. Narcyza Żmichowska i Wanda Żeleńska, Kraków ; Włocławek 1999. Włocławek. Dzieje miasta, t. 1, red. J. Staszewski, Włocławek ; Wysocki Piotr. 2012. Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 9, s. 197-254 ; Źródła. 1965. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. II: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu, oprac. S. Wołoszyn, Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

2

Start page:

207

End page:

224

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70459 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 18, 2019

Number of object content hits:

183

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/89912

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information