Object structure
Title:

Polowa dokumentacja rysunkowa

Subtitle:

Kraków-Ludwinów : dokumentacja polowa i opracowanie wyników badań

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893–1972)

Date issued/created:

1950-1951

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Plan warstwicowy okolic Krakowa ; Profil tarasu Kraków-Ludwinów z lokalizacją szurfów I-V i obliczenia ; Dane wysokościowe i stratygrafia tarasów krakowskich z lokalizacją ważniejszych stanowisk ; Profil i opis szurfu 1 ; Profil i opis szurfu 2 ; Profil i opis szurfu 3 oraz profile A i B związane z szurfem 3 ; Profil i opis szurfu 4 ; Profil i opis szurfu 5 ; Profil i opis szurfu II ; Planiki położenia studzienki oraz szurfu VI ; Profil i opis szurfu VII ; Profil i opis szurfu VIII ; Profil szurfu w zarwie wysokiego tarasu holoceńskiego powodziowego naprzeciw klasztoru na Bielanach

Subject and Keywords:

Ludwinów (Cracow, Poland) ; regional geology -- Poland ; drawing documentation ; Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

17

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Collection

Format:

application/pdf

Source:

A.TA/LS/17/8

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: