Object

Title: Przestrzeń miejska w praktykach kulturowo-społecznych: ulica Ferhadija w Sarajewie

Creator:

Pilarska, Justyna

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Urban space in social and cultural practices: the Ferhadija street in Sarajevo ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

il.; 24 cm

Abstract:

The article tackles the issue of urban space in the context of cultural and social practices, exemplified by one of the main streets in Sarajevo. Making the Ferhadija street in the capital city of Bosnia-Herzegovina her case study, the author analyses one of the city’s main thoroughfares, thus reconstructing the multidimensional pattern of utilising space in a cultural borderland. The meanings attributed to the Ferhadija street constitute the frame which provides a point of reference for the reflections on cultural and public practices associated with the status of individual persons, the expression of their confessional or ethnic identity, or the attempt to establish the discourse with the (recent) history of the siege and the civil war

References:

Barker C. 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Begović F. M. 2005, Staro Sarajevo – ljudi i događaji, Rabic, Sarajevo ; Bibanović Z. 2011, Sarajevo. Guide book, Bemust, Sarajevo ; Bourdieu P. 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty ; Copik I. 2013, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. 22 ; Dee J., Gül M., Sarajevo – a City Profile, „Cities”, 2015, vol. 43, s. 152 ; Donia R.J. 2006, Sarajevo. A biography, Hurst & Company, London.Eriksen T. H. 2009, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa ; Gačnanović, R. 1999, Sarajevo. Na milenijskoj obratnici, DID, Sarajevo ; Golka M. 2010, Imiona wielokulturowości, MUZA, Warszawa ; Goulding D.J. 2002, Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945–2001, Indiana University Press, Bloomington ; Hall E. 2009, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, MUZA, Warszawa ; Hannerz U. 2006, Odkrywanie miasta, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Harvey D. 1999, The Conditoin of Postmodernity: an enquiry into the Origins of Cultural Change, Wiley-Blackwell, Oxford ; Heidegger M. 1977, Budować, mieszkać, myśleć, Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i in., Czytelnik, Warszawa ; Jałowiecki B. 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ; Jemielniak D. (red.) 2012, Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Jemielniak D. (red.) 2012, Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Junuzović A. 2006, Sarajevske ruže: Ka politici sjećanja, Armis Print, Sarajevo ; Karahasan Dž. 1995, Sarajewska sevdalinka, tłum. D. Crlić-Straszyńska, J. Pomorska, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny ; Karahasan Dž. 1996, Sarajevo, Exodus of a City, Kodansha, Sarajevo ; Krešvljaković H. 1937, Sarajevo u doba okupacje Bosne 1878, Sarajevo, Sarajevo ; Kubicki P. 2010, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Księgarnia Akademicka, Kraków ; Lefebvre H. 1991, The production of space, Basil Blackwel, Oxford ; Miciukiewicz K. 2006, Miasto jako społeczna reprodukcja przestrzeni i kontr przestrzeni miejsce, [w:] Mendel M. (red.), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 209–238 ; Neuman W.L. 2007, Basics of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson Education International, London ; Pike K.L. 1967, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, Mouton, The Hague ; Pilarska J. 2010, Miasto – idea konceptualizująca tożsamość wielowymiarową, [w:] Kamińska K. (red.), Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje rozstrzeni, Wydawnictwo ATUT, Wrocław ; Pile S. 2005, Real cities. Modernity, space and the phantasmagorias of city life, Sage, London ; Relph E. 1976, Place and placelessness, Pion, London ; Sagan I. 1995, Ludzie i ich miejsca w geografii postmodernistycznej, [w:] Szkudlarek T. (red.), Różnica tożsamość edukacja. Szkice z pogranicza, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 143–153 ; Sławecki B. 2012, Znaczenia paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 57–87 ; Silverman D. 2008, Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Silverman D. 2012, Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Wallis A. 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa ; Wejchert K. 1974, Elementy kompozycji urbanistycznej, ARKADY, Warszawa ; Sarajewo: 11 541 pustych czerwonych krzeseł symbolizujących zabitych podczas oblężenia miasta: http://wpolityce.pl/polityka/130079-sarajewo-11-541-pustych-czerwonych-krzesel-symbolizujacych-zabitych-podczas-oblezenia-miasta, 05.12.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

233

End page:

248

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67910 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Feb 19, 2019

In our library since:

Jan 17, 2019

Number of object content hits:

73

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/88553

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information