Object

Title: Muzeum Tatrzańskie jako laboratorium dziedzictwa. Część I

Creator:

Trebunia-Staszel, Stanisława

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

The Tatra Museum as a Laboratory of Heritage. Part I ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm

Abstract:

At the end of the 19th century, in a small mountain village of Zakopane in the Podhale region, Polish intellectuals established the Tatra Museum - an institution which soon exceeded its provincial character and played an important role in the process of creating the popular image of the Podhale region with special regard to its significance to Polish national heritage. In the present article, the author attempts to describe and analyze the museum practices adopted by the Tatra Museum through the years in order to follow the process of constructing the different visions of the Podhale region and the respective concepts of cultural heritage

References:

Barański J. 2015, Muzeum w społeczności – społeczność w muzeum, [w:] Barański J., Golonka-Czajkowska i in. (red.), W krainie metarefleksji, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 262–274 ; Błaszczyk-Żurowska H. 1999, Działalność kolekcjonerska Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem, „Literatura Ludowa”, nr 4–5, s. 137–145 ; Bujak J. 1971, Znaczenie regionalizmu i krajoznawstwa dla rozwoju muzeów i zbiorów etnograficznych, „Prace Etnograficzne” ZNUJ, z. 5, s. 89–108 ; Dall L. 2003, Bronisław Piłsudski w Zakopanem, [w:] Liscar A., Sarkowicz M. (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918) Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 107–140 ; Dall L. 2016, Zakopiańskie lata Bronisława Piłsudskiego 1906–1914, [w:] Kuczyński A. (oprac. naukowe), Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Zakopane – Sulejówek, s. 109–118 ; Denzin N. K., Lincoln Y. s. 2010, Epilog. Ósma i dziewiąta faza. badania jakościowe (w) przełomowej przyszłości, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y. S., (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 663–678 ; Folga-Januszewska D. 2008, Muzeum: definicje i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo”, nr 49, s. 200–203 ; Gładysz M. 1972, O działalności J. Zborowskiego, [ w:] Hennel R. (red.), Zborowski J., Pisma zebrane, t. 1, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków, s. 16–54 ; Kowalski K. 2013, O istocie dziedzictwa europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków ; Kuczyński A. 2003, «Do zobaczenia w XX wieku». Początek drogi Bronisława Piłsudskiego ku nauce i recepcja dorobku, [w:] Liscar A., Sarkowicz M. (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 45–75 ; Liscar A. 1998, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Informator, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane ; Majewicz A., 1988, Badacz i przyjaciel sachalińskich tubylców – naukowa sylwetka Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” nr 4–6, s. 41–50 ; Moździerz Z., 2001 [wyd. 2002] O początkach Muzeum Tatrzańskiego nieco inaczej. „Wierchy” R. 67, s. 87–94 ; Paryski W. H. 1987, Przemówienie wygłoszone na Sesji zorganizowanej z okazji 50 Zjazdu PTL oraz 90 rocznicy powstania Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, „Rocznik Podhalański”, t. 4, s. 349–353 ; Piłsudski B. 1914–1921, W sprawie Muzeum Tatrzańskiego (O urządzenie działu ludoznawczego), „Rocznik Podhalański”, t. 1, s. 147–188 ; Piłsudski B 2016, Projekt "Podhalańskiego Rocznika Naukowego", [w:] Kuczyński A. (oprac.), Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Zakopane – Sulejówek, s. 155–161 ; Plińska W., Rakowski T. 2010, Etnografia jako działanie społeczne/animacja kultury, „Prace Etnograficzne” ZNUJ, z. 38, s. 85–93 ; Robotycki Cz. 1979, Archiwalne materiały ludoznawcze z teki Redakcyjnej Juliusza Zborowskiego, „Rocznik Podhalański”, t. 2, s. 171 ; Rokosz M., 2003, Przemówienie inauguracyjne Prezesa Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, [w:] Liscar A., Sarkowicz M. (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 13–18 ; Roszkowski J. 2003, Bronisław Piłsudski wobec polskich Kresów Południowych i Słowacczyzny, [w:] Liscar A., Sarkowicz M., (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 119–130 ; Patkowski A. (red.) 1934, Ruch regionalistyczny w Europie, t. 1 i 2, Wydawnictwo Sekcji Regionalistyczno-Krajoznawczej ZNP, Warszawa ; Sieroszewski W. 1914–1921, Bronisław Piłsudski, „Rocznik Podhalański”, t. 1, s. V–XXX ; Simon N. 2015, Muzeum partycypacyjne, [w:] Banaś A., Janus A. (red.), Laboratorium muzeum. Społeczność, Muzeum Warszawy, Warszawa, s. 22–38 ; Trebunia-Staszel s. 2016, Wizja góralszczyzny w świetle niemieckich planów ekspozycyjnych w Muzeum Tatrzańskim, „Prace Etnograficzne” ZNUJ, t. 44, nr 4, s. 271–291 ; Wieczorkiewicz A. 1996, O funkcji i retoryce wypowiedzi muzealnej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2, s. 37–52 ; Uziembło A. 1987, Ludzie i Tatry, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków ; Zborowski J., 1929a, Muzeum Tatrzańskie. Rok 1928/29 i plany na przyszłość, „Wierchy”, s. 154–169 ; Zborowski J. 1929b: Konferencje tatrzańskie w sprawie programu badań etnograficznych na góralszczyźnie, „Lud”, t. 28, s. 106 ; Zborowski J. 1976, Z dziejów ludoznawstwa i muzealnictwa na Podhalu, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. 6, s. 35–115 ; Żygulski Z. 1982, Muzea na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; #Dziedzictwo, http://mnk.pl/wystawy/dziedzictwo, 15.04.2018 ; Konwencja UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa, http://niematerialne.nid.pl/Konwencja_UNESCO, 10.06.2018

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

217

End page:

231

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67909 ; oai:rcin.org.pl:67909 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Feb 19, 2019

In our library since:

Jan 17, 2019

Number of object content hits:

125

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/88534

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information