RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury lateńskiej z Raciborza, stanowisko 426, woj. śląskie

Subtitle:

Findings related to the settlement of the La Tène culture from Racibórz, Site 426,the Silesian Province ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

At the Site 426 in Racibórz, relics of the Lusatian and the La Tène settlement were discovered, as well as relics of settlements of the Przeworsk culture from the Roman period and the early Middle Ages. The most interesting findings include remains of the La Tène culture. These are few fragments of pottery vessels and a fragment of a glass bracelet. The paper focuses primarily on the typological, chronological and technological analyses of the glass artefact. The bracelet from Racibórz was made of translucent blue glass and decorated with yellow and white opaque glass. The formal features allow it to be classified to the Row 19 according to the classification by R. Gebhard and to the Group 11b according to the typology by Th.E. Haevernick. The chemical composition of all three glasses was tested using the LA -IC P-MS method. Based on the content of K2O and MgO, the discussed materials can be classified as low magnesium glasses (LM G). Thanks to the discovery of the fragment of the glass bracelet, the settlement episode of the La Tène culture can be dated to LT C1b, possibly to LT C2

References:

Arletti R., Maiorano C., Ferrari D., Vezzalini G., Quartieri S. 2010. The first archaeometric data on polychrome Iron Age glass from sites located in northern Italy, Journal of Archaeological Science 37, 703-712
Bednarek M. 2005. La Tène settlement in Upper Silesia: An outline, (W:) H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.), Celts on the margin. Studies in European cultural interaction 7th century BC - 1st century AD. Dedicated to Zenon Woźniak, Kraków, 179-185
Braun C. 1983. Analysen von Gläsern aus der Hallstattzeit mit einem Exkurs über römische Fenstergläser. (W:) Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit I, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 5, Mainz am Rhein, 129-178
Braziewicz J., Karwowski M., Jaskóła M. 1996. Zastosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej do określania stężenia pierwiastków w szkle zabytków celtyckich z Polski, Archeologia Polski 41 (1-2), 39-63
Březinová G., Soják M. 2005. Ozdoby szklane z okresu lateńskiego ze Spiszu, Acta Archaeologica Carpathica 40, 63-78
Březinová G., Venclová N., Frána J., Fikrle M. 2013. Early blue glass bracelets in the Middle Danube region, Slovenská archeológia 61 (1), 107-142
Čambal R., Štrbík J. 2014. Keltské sklené náramky z povodí Malokarpatských potokov, Zborník Slovenského národného muzea 108, Archeológia 24, 103-126
Čižmářová H. 2012. Laténské nálezy z lokality Brno-Líšeň, poloha „Staré Zámky“. (W:) G. Březinová, V. Varsik (red.), Archeológia na Prahu Histórie. K životnému jubileu Karola Pietu, Nitra, 185-199
Dizdar M. 2006. Nalazi staklenih narukvica latenske kulture u Podravini/Glasarmringfunde der Latènekultur In der Podravina, Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu 23, 67-128
Dobrzańska H., Piekarczyk J. 2005. Celtic grey pottery from Poland: thrown or not thrown? (W:) H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.), Celts on the margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC - 1 st Century AD. Dedicated to Zenon Woźniak, Kraków, 207-211
Dulęba P., Soida J. (2012) 2016. Pietrowice Wielkie, st. 11, woj. śląskie. Badania w roku 2012, Światowid 10 (51/B), 309-314
Dulęba P., Soida J. 2017. Badania wykopaliskowe na stanowisku 13 w Samborowicach, pow. raciborski, w latach 2013-2014, Śląskie Prace Prahistoryczne 8, 67-91
Frána J. 2005. Chemie a technologie laténského skla. (W:) Historie sklářské výroby v českých zemích I, Praha, 43-51
Girdwoyń A. 1986. Celtic glass bracelets from excavations in Poland. A technological study, Archaeologia Polona 25/26, 199-208
Gebhard R. 1989. Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching (Die Ausgrabungen in Manching 11), Stuttgart
Gebhard R. 2010. Celtic Glass. (W:) B. Zorn, A. Hilgner (red.), Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000, Mainz, 3-13
Gratuze B., Billaud Y. 2003. La circulation des perles en verre dans le Bassin Méditerranéen, de l’Âge du Bronze moyen jusqu’au Hallstatt. (W:) D. Foy, M.-D. Nenna (red.), Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre Aix-en-Provence et Marseille 7-9 juin 2001, Monographies instrumentum 24, Montagnac, 11-15
Haevernick Th.E. 1960. Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland, Bonn
Henderson J. 1985. The raw materials of early glass production, Oxford Journal of Archaeology 4/3, 267-291
Henderson J. 1989. The scientific analysis of ancient glass and its archaeological interpretation. (W:) J. Henderson (red.), Scientific analysis in archaeology and its Interpretation, Oxford, 30-62
Henderson J. 2000. The science and archaeology of materials, London-New York
Henderson J. 2013. Ancient glass: an interdisciplinary Exploration, Cambridge
Huisman D.J., van der Laan J., Davies G.R., van Os B.J.H., Roymans N., Fermin B., Karwowski M. 2017. Purple haze: Combined geochemical and Pb-Sr isotope constraints on colourants in Celtic glass, Journal of Archaeological Science 81, 59-78
Kamyszek L., Kuc M., Masojć M., Pankiewicz A., Piekalski J., Żygadło L. 2015. Opracowanie wyników badań stanowiska Racibórz 426 (ZRD 19), gm. loco, woj. śląskie (AZP 102 – 40/131), archiwum IAE PAN Wrocław
Karwowski M. 1997. Keltische Glasfunde im polnischen Gebiet, Przegląd Archeologiczny 45, 33-71.
Karwowski M. 2004. Latènezeitlicher Glasringschmuck aus Ostösterreich, (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 55), Wien
Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski, Warszawa
Kuc M. 2014. Charakterystyka środowiska naturalnego. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)”, T. I, Poznań-Wrocław, 13-19
Olczak J. 2005. W sprawie wytwórczości szklarskiej w celtyckim oppidum w Starym Hradisku na Morawach, Folia Praehistorica Posnaniensia 13/14, 215-229
Poleska P. 2006. Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim, Kraków
Purowski T. 2012. Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. Studium archeologiczno- technologiczne, Warszawa
Purowski T., Dzierżanowski P., Bulska E., Wagner B., Nowak A. 2012. A study of glass beads from the Hallstatt C-D from Southwestern Poland: Implications for glass technology and provenance, Archaeometry 54, 144-166
Purowski T., Wagner B. 2015. Badania składu chemicznego szkieł odkrytych na osadzie kultury lateńskiej w Podłężu koło Krakowa, Przegląd Archeologiczny 63, 125-146
Sireix Ch. 2011. Lacoste (Gironde) et ses productions artisanales, Dossiers d’Archéologie 21, 64-67
Stolpiak B. 1988. Szkło w kulturze społeczeństw przeworskich Kujaw – aspekt technologiczny. (W:) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, 229-265
Venclová N. 1990. Prehistoric glass in Bohemia, Praha
Venclová N. 2016. Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe, Praha
Venclová N., Hulínský V., Frána J., Fikrle M. 2009. Nĕmčice a zpracování skla v laténské Evropĕ, Archeologické Rozhledy 61, 383-426
Wagner H. 2006. Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den angrenzenden Gebieten, (Ausgrabungen und Forschungen 1), Remshalden
Wiktorowicz P. 2014. KEZA Bieńkowice 56 (AZP 103 – 40/138), Archiwum WKZ w Katowicach
Woźniak Z. 1970. Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław- Warszawa-Kraków
Woźniak Z. 1992. Zur Chronologie der keltischen Siedlungsmaterialien aus Schlesien und Kleinpolen. (W:) K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Probleme der relative und absoluten Chronologie ab Laténezeit bis zum Frühmittelalter, Kraków, 9-17

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

66

Start page:

177

End page:

192

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67445 ; 0079-7138 ; DOI : 10.23858/PA66.2018.007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2021

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

174

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/87481

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information