Object structure

Title:

On the road from the Early to High Middle Ages: Glass of the 9th–13th centuries in Bohemia

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 55 (2017)

Creator:

Černá, Eva ; Tomková, Kateřina

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Bohemia ; Middle Ages ; archaeometry ; chemical type of glass ; glass-working ; glass ornaments ; vessel ; window panes

Abstract:

The paper discusses the main changes in the glass and glass artefacts in Bohemia in the Early and at the beginning of the High Middle Ages (AD 850 1300) from an archaeological and archaeometric point of view. The results of chemical analyses (SEM-EDS) presented in the VITREA database identify the different chemical types of glass used for personal glass ornaments (beads and rings), glass windowpanes, vessels and other products. A major complex change, both in the type of artefacts and sites, and in the chemical composition of glass, occurred in Bohemia shortly after 1000. Changes in the following period took place gradually, culminating in the second half of the 13th century when glass-making started in local glasshouses

References:

Baumgartner, I. and Krueger, I. 1988. Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters, Bonn-Basel
Bureš, M., Kašpar, V. and Vařeka, P. 2000. Nálezy skla z poslední etapy výzkumu sídlištního areálu u kostela sv. Petra na Novém Městě pražském. In Historicke sklo 2, Sbornik pro dějiny skla, Čelákovice, 17–27
Černá, E. 2000. K problematice nejstarších nálezů středověkých skel na území Čech – Zur Problematik der ältesten Funde mittelalterlichen Glases in Böhmen. In Historicke sklo 2, Sbornik pro dějiny skla, Čelákovice, 45–62
Černá, E. 2004. Svědectví archeologických nálezů okenních skel, Sbornik 2/2004: 21–32
Černá, E. 2007. Nálezy středověkých skel ze Žatce – Mittelalterliche Glasfunde in Žatec (Saaz), Sbornik Zapadočeskeho muzea v Plzni, Historie 18, Plzeň,12–24
Černá, E., Hulínský, V. and Gedeon, O. 2001. Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku, Archeologicke rozhledy 53: 59–89
Černá, E., Hulínský, V., Macháček, J. and Podliska, J. 2012. On the origin of enamel-painted glass of the 12th–14th centuries in Bohemia. In Annales du 18e congres de l’Association internationale pour l’histoire du verre. Thessaloniki 2009, Thessaloniki, 401–408
Černá, E., Tomková, K. and Hulínský, V. 2015. Proměny skel od 11. do konce 13. století v Čechách, Archeologicke rozhledy 67: 79–108
Dekówna, M. 2000: Zagadkowe szkło z Cösitz, Kr. Köthen, Archaeologia Historica Polona 8: 183–199
Dragoun, Z. 2000. Zlomek malovaného okenního skla ze 13. století. In Historické sklo 2, Sbornik pro dějiny skla, Čelákovice, 13–15
Greif, S. and Nalbani, E. 2008. When metal meets beads. Technological study of early medieval metal foil beads from Albania, Mélanges de l’École française de Rome Moyen Âge 120 (2): 355–375
Hejdová, D. and Nechvátal, B. 1967. Studie o středověkém skle v Čechách (Soubor z Plzně, Solní ul.), Památky archeologicke 58: 433–498
Henderson, J. 2013. Ancient Glass. An interdisciplinary exploration, Cambridge
Himmelová, Z. and Měřínský, Z. 1987. Objekt s doklady výroby a distribuce šperkařských výrobků na hradisku „Vysoká zahrada“ u Dolních Věstonic (okr. Břeclav). In J. Merta (ed.), Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno, 129–134
Košta, J. and Lutovský, M. 2014. Raně středověky knížecí hrob z Kolína, Fontes Archaeologici Pragense 41, Praha
Košta, J. and Tomková, K. 2011. Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu, Pamatky archeologické 102: 307–354
Košta, J. and Tomková, K. 2012. Olivenperlen – ein gemeinsames Kapitel der Geschichte der frühmittelalterlichen Kultur in Böhmen und Bayern, Fines transire 21: 199–214
Košta, J., Tomková, K., Hulínský, V. and Zavřel, J. 2011. G-korály v raně středověkých náhrdelnících z Čech v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. Století, Archeologické rozhledy 63: 586–607
Košta, J., Sedláčková, H. and Hulínský, V. 2011. Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně, Časopis Národního Muzea, řada historická 180: 3–4, 51–81
Krumphanzlová, Z. 1965. Skleněné perly doby hradištní v Čechách, Pamatky archeologické 56: 161–188
Mecking, O. 2013. Medieval Lead Glass in Central Europe, Archaeometry 55: 640–662
Nechvátal, B. and Radoměrský, P. 1963. Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice (okres Rakovník), Časopis Národního muzea 132: 6–13
Olczak, J. 2000. Średniowieczne szklane pierścionki-obrączki-kólka. Kilka uwag o technice formowania i funkcji. In Archaeologia et historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz- Gupieńcowej, Łódź, 311–322
Pankiewicz., A., Siemianowska, S., Sadowski, K. 2017. Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza). In pago Silensi, Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne3, Wrocław
Sedláčková, L. and Zapletalová, D. 2012: Skleněné kroužky z Brna a problematika raně středověkého sklářství na Moravě, Archeologické rozhledy 64: 534–548
Staššíková-Štukovská, D. and Plško, A. 2015. Differences between the findings of segmented beads in skeleton graves from the region of Middle Danube dated to 7th–1th centuries. In I. Lazar (ed.), Annalesdu 19e Congres de l’Association International pour l’Histoire du Verre, Piran, 17–21 September 2012, Koper, 389–399
Stephan, H.-G. 1977. Mittelalterliche Glasfunde aus Höxter/Weser. In Bulletin de L’association international pour l’histoire du Verre 7 (1973–1976/1977), Liége, 158–166
Stephan, H.-G. and Wedepohl, K.H. and Hartmann, G. 1989. Zur Technologie hochmittelalterlicher Glasherstellung am Beispiel der Funde von der Waldglashütte Steimcke im Niemetal, Göttinger Jahrbuch 37: 5–18
Steppuhn, P. 2002. Glasfunde des 11. bis 17. Jahrhunderts aus Schleswig. Ausgrabungen in Schleswig, Berichte und Studien 16, Neumünster
Theobald, W. 1933. Technik des Kunsthandwerks im zehnten Jahrhundert. Des Theophilus Presbyter Diversarum Artium Schedula, Berlin
Tomková, K. and Venclová, N. 2014. Glasschmuck in Böhmen von der Bronzezeit bis ins Frühmittelalter. Archäologie und Archäometrie. In E. Černá and P. Steppuhn (eds.), Glasarchäologie in Europa. Regionen – Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen 8 zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas, Seiffen/Erzgebirge 2012, Most, 221–237
Tomková, K., Zlámalová Cílová, Z. and Vaculovič, T. 2014. Sklo z pohřebiště v Lumbeho zahradě z pohledu archeometrie – Glass from the cemetery of Prague-Lumbe´s Garden from the view of archaeometry. In J. Frolík (ed.), Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražskem hradě. Dil II – studie, Castrum Pragense 12, Praha, 129–162
Wedepohl, K.H. 2003. Glas in Antike und Mittelalter, Stuttgart
Wedepohl, K.H. 2008. Mittelalterliches Holzasche-Glas. In H. Flachenecker, G. Himmelsbach and P. Steppuhn (eds), Glashüttenlandschaft Europa. Beiträge zum 3. Internationalen Glassymposium in Heigenbrücken/Spessart, Regensburg, 179–184

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

55

Start page:

189

End page:

210

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: