RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nieco o łacinie i o nazwach geograficznych w polskim piśmiennictwie archeologicznym

Creator:

Malinowski, Tadeusz

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 62 (2017) ; Few remarks on Latin and on geographic names in Polish archaeological writings

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The Author points to the more and more common phenomenon of false spelling of Latin terminology in Polish studies of anthropological materials unearthed during archaeological excavations, as well as to the false spelling of some names. He also finds it improper to give Polish geographical names in foreign language texts published in Poland

References:

Bobrowski F. 1822, Lexicon latino-polonicum. Słownik łacińsko-polski, Wilno
Bokiej E. M. 2013, Ludność kultury przeworskiej, [w:] Gulin-Młyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim, M. Cieślak-Kopyt, I. Miraś red., Radom-Pękowice, s. 130–132
Bulas K., Thomas L. L., Whitfield F. J. 1962, The Kościuszko Foundation Dictionary, 2, Polish-English, The Hague
Bulas K., Whitfield F. J. 1961, The Kościuszko Foundation Dictionary, 1, English-Polish, The Hague
Chochorowski J. 2004, Słowo wstępne – Introduction – Vstupitelnoje slovo – Vorwort, [w:] Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, J. Chochorowski red., Kraków, s. 9–16
Chochorowski J. red. 2007, Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków
Chodera J., Kubica S. 1966, Podręczny słownik niemiecko-polski, Warszawa
Fudziński M., Rożnowski F. 1997, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach, gm. Chmielno, Gdańsk
Fudziński P., Cymek L. 2005, Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie, pow. Puck, Gdańsk
Hoffmann M. J. 2013, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku, Olsztyn
Hyperborea 2015, Hyperborea, 2, Poznań
Jaszewska A., Michalak A. red. 2011, Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Zielona Góra
Jażdżewski K. red. 1968, Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wrocław–Warszawa–Kraków
Jougan A. 1958, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III, Poznań–Warszawa–Lublin
Jougan A. 1992, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. IV, Warszawa
Kaczmarek M. 2015, Dolice. Cmentarzyska kurhanowe z późnej epoki brązu na Pomorzu Zachodnim, Poznań
Kalina P. 1952, Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki, 1–2, Kraków
Kolenda J., Mierzwiński A., Moździoch S., Żygadło L. red. 2013, Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, Wrocław
Kozak-Zychman W. 2013, Ludność kultury pomorskiej, [w:] Gulin-Młyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim, M. Cieślak-Kopyt, I. Miraś red., Radom-Pękowice, s. 122–130
Kóčka W. red. 1963, Munera archaeologica Iosepho Kostrzewski quinquagesimum annum optimarum artium studiis deditum peragenti ab amicis collegis discipulis oblata, Poznań
Krasnowolski A. 1920, Gramatyka łacińska szkolna, I, wyd. V, Warszawa
Kumaniecki K. 1957, Słownik łacińsko-polski, Warszawa
Makowiecki D. 2003, Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań
Malinowski A., Malinowski T. 1990, Zdjęcie antropologiczne ludności kultury pomorskiej w Wielkopolsce, Poznań
Malinowski M. 2014, Do artykułu Tadeusza Malinowskiego (2014), O niektórych wyrażeniach..., komentarz filologiczny, „Archeologia Polski”, 59/1–2, s. 291–295
Malinowski T. 2014, O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym, „Archeologia Polski”, 59/1–2, s. 285–291
Plezia M. red. 1969, Słownik łacińsko-polski, 3, Warszawa
Rożnowski F., Cymek L. 2015, Analizy antropologiczne szczątków kostnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008–2015), [w:] Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 1, J. Andrzejowski red., Lębork–Warszawa, s. 69–137
Taras H., Zakościelna A. red. 2009, Hereditas praeferiti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin
Tokarski J. red. 1978, Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa
Winniczuk L. red. 1995, Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

62

Start page:

155

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66207 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2021

In our library since:

Aug 28, 2018

Number of object content hits:

137

Number of object content views in PDF format

193

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/85628

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information