Object structure

Title:

Klimat a codzienność. Życie w mieście Lomé podczas powodzi

Subtitle:

Climate and everyday life. Living in the city of Lomé during floods ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Pawlik, Jacek Jan

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

il., 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Togo ; Lomé ; urbanistyka ; powódź

Abstract:

W Lomé, podobnie jak w zimie w Europie, po ulewnych deszczach zamiera życie w przestrzeni publicznej. Artykuł przedstawia Lomé w szczytowej fazie pory deszczowej, szczególnie podczas powodzi. W wielu dzielnicach ludność walczy ze skutkami podtopień, zalaniem domów, nieprzejezdnymi ulicami, stęchlizną i brakiem wody pitnej. Jak ludzie reagują na swój los? Jakie skojarzenia wywołuje sytuacja powodziowa? Kogo obwinia się za trudną sytuację? Jakie proponuje się rozwiązania? W pierwszej części ukazano naturalne podłoże powodzi w kontekście anarchicznej zabudowy i chaotycznego rozwoju miasta. Następnie omówiono skutki ekonomiczne i społeczne powodzi. W trzeciej części artykułu zwrócono uwagę na komentarze mieszkańców dotyczące przyczyn i skutków powodzi oraz ich opinie na temat skuteczności działania organów państwowych w sytuacjach zagrożeń

References:

Borowska-Stefańska M., 2014, Planowanie przestrzenna na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 138–149
Janssens M., 1998, Lomé, 100 ans de croissance démographique, [w:] N. Gayibor, Y. Marguerat, K.Nyassogbo (éds.), Le centenaire de Lomé, capitale du Togo, Presses de l’UB, Lomé, s. 303–314
Klassou K.S., 2014 L’influence humaine dans l’origine et la gravité des inondations au Togo : cas del’aménagement de l’espace dans la grande banlieue nord de Lomé (Togble-Adétikopé), «Revue deGéographie Tropicale et d’Environnement», nr 2 http://revue-geotrope.com/update/root_revue/20141222/4-Linfluence-komi.pdf, 3.01.2017
Lattre A. de, M. Brah 1998, Préface, [w:] J.-M- Cour, S. Snerch (éd.), Pour préparer l’avenirde l’Afrique de l’ouest : une vision a l’horizon 2020. Étude des perspectives a long terme en Afrique de l’Ouest, Organisation de coopération et de développement économique, Paris,s. 19–30
Low S.M., 1997, Theorizing the City. Ethnicity, gender and globalization, “Critique of Anthropology” t. 17, nr 4, s. 403–409
Marguerat Y., 1998, Les deux naissances de Lomé. Une analyse critique des sources, [w:] N. Gayibor,Y. Marguerat, K. Nyassogbo (éds.), Le centenaire de Lomé, capitale du Togo, Presses de l’UB,Lomé, s. 59–77
Marguerat Y., 1999, Dynamique urbaine, jeunesse et histoire du Togo. Articles et documents (1984–1993), Presses de l’Université du Bénin, Lomé
Normales et records pour la période 2000–2016 a Lomé, 2017, http://www.infoclimat.fr/stations-meteo/climato-moyennes-records.php?staid=65387&redirect=1&from=2000&to=2016, 3.01.2017
Nyassogbo G. K., 2005, La zone lagunaire de Lomé. Problemes de dégradation de l’environnement et assainissement, « Annales de l’Université Omar Bongo » (Libreville) nr 11, s. 391–409
Olvera L.D. i in. 2009, Changements climatiques permanence de la mobilité ? Transports urbains et pauvreté en Afrique Subsaharienne, Fifth Urban Research Symposium, http://docplayer.fr/5458194-Changements-climatiques-permanence-de-la.html, 2.01.2017
Prawo wodne, 2001, Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20052392019&type=3, 4.01.2017
Recensement général de la population et de l’habitat (06 au 21 novembre 2010). Résultats définitifs, 2011, http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/4097, 30.07.2016
Risques & Savoirs. Prévention du risque inondation a Lomé. Devenir acteur de sa sécurité, 2010–2011,http://asdvt.free.fr/PROJET%20INONDATION.pdf, 3.1.2017
Stratégie du Cluster Wash au Togo face aux inondations, 2010 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Strategie_inondations_WASH_Togo_Nov10.pdf
Combey S., 2009 (22 VII), Inondation a Lomé. Apres la pluie de nouveaux modes de vie. Visite dans les ‘quartiers lacustres’, https://sylviocombey.wordpress.com/2009/07/22/inondation-a-lome-apres-la-pluie-de-nouveaux-modes-de-vie-visite-dans-les-%E2%80%98quartiers-lacustres%E2%80%99/#more-1275, 9.10.2016
Mario G., 2002 (19 VI) Lomé sous la menace d’une inondation, http://www1.rfi.fr/actufr/articles/030/article_15385.asp, 9.10.2016
Panapress, 2002 (14 VI), L’inondation des quartiers de Lomé a la une de la presse, http://www.panapress.com/l-inondation-des-quartiers-de-Lome-a-la-une-de-la-presse--13-597755-18-lang4-index.html
Lomeinfo, 2016, http://www.lomeinfos.com/2016/03/9585/, 9.10.2016
Programme d’aménagement urbain du Togo – Phase 2, 2016
9.01.2017
Sossou A. I., 2005 Commentaire, http://www.27avril.com/blog/culture-societe/societe/inondation-a-lome-la-capitale-togolais-sous-leau-apres-6-heures-de-pluie, 9.10.2016
Tadégnon N. K., Les inondations aggravent la cherté de la vie, http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=4185, 9.10.2016

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

233

End page:

246

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: