Object structure

Title:

W poszukiwaniu użytecznej tradycji. Kilka uwag o krakowskich Targach Bożonarodzeniowych

Subtitle:

In search of a useful tradition. Some notes on Christmas Fairs ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Kantor, Ryszard

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

adwent ; Boże Narodzenie ; Targi Bożonarodzeniowe ; ludyzm ; tradycja

Abstract:

Targi Bożonarodzeniowe są, od niemal 30 lat, największą imprezą odbywającą się na Rynku Głównym w Krakowie i trwającą niemal miesiąc, od późnej jesieni do zimy, od końca listopada do świąt Bożego Narodzenia. Targi są imprezą o wyraźnym charakterze ludycznym i stały się możliwe dopiero po degradacji w polskiej kulturze pełnego pobożnej refleksji Adwentu. Są nowym zjawiskiem, nawiązującym do wzorów europejskich. Targi Bożonarodzeniowe w Krakowie to spektakularny produkt współczesnej ludycznej kultury, kultury zabawy i konsumpcji

References:

Baloniki 2006, Baloniki polecą na Świętego Mikołaja, „Dziennik Polski” , 27.11 ; Bąkowski K. 1911, Dzieje Krakowa, Spółka Wydawnicza w Krakowie, Kraków ; Bereszyński G. ks. 2010, „Przyjdź Panie, nie zwlekaj”. Liturgia i pobożność ludowa adwentu,„Warszawskie Studia Teologiczne”, R. 23, z. 2, s. 193–204 ; Brückner A. 1990, [hasło] Adwent, [w:] Encyklopedia staropolska, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 7 ; Bystroń J. S. 1976, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce XVI–XVII w., t. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Estreicherówna M. 1968, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863,Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Grzędowicz J. 2005, Kod św. Mikołaja, „Gazeta Polska”, 21.12 ; Jarmarki 2000, [hasło] Jarmarki, [w:] Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa–Kraków, s. 338 ; Kantor R. 2103, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a właściwie o jej braku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Mikołaje 2010, Mikołaje, dukaty i rekordowy bałwan, „Dziennik Polski”, 03.12 ; Monicka A. 2013, Mikołaj nie z bajki, „W Sieci”, nr 48 ; Najpiękniejsze 2008, Najpiękniejsze targi. Rozmawiamy z Romanem Gawrysiakiem, szefem firmy Artim, „Dziennik Polski”, 10.12 ; Ogrodowska B. 2000, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2000 ; Pierogi 2004, Pierogi i kolędy, „Dziennik Polski”, 20.12 ; Pilichowska B. 1993, Rok obrzędowy na krakowskim Rynku w minionych stuleciach, [w:] Bujak J., Zambrzycka-Steczkowska A., Godula R. (red.), Kraków. Przestrzenie kulturowe,Wydawnictwo Platan, Kraków, s. 27–49 ; Różne smaki 2014, Różne smaki świąt, „Dziennik Polski”, 20.12 ; Sawala K., Krawczyk W., Bednarski J. 2005, Wielkie fiesty Europy, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań ; Słownik 1971, Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Smoleń W. ks. 1987, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987 ; Strawa 2004, Strawa i dobre słowo, „Gazeta Krakowska”, 20.12 ; Szymanderska H. 2008, Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa ; Tymczak P., Drabik P. 2016, Miasto oddaje Rynek Główny bez przetargu i niewiele na tym zarabia, „Dziennik Polski”, 12.10 ; Zakończenie 2006, Zakończenie jak z Sukiennic, „Dziennik Polski”, 21.11 ; Zawsze 2002, Zawsze ta Coca – Cola, „Najwyższy Czas”, nr 49 ; ARTIM: www.kiermasze.com.pl/imprezy, 15.09.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

31

End page:

46

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: