Object structure

Title:

Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia

Subtitle:

A city in the festal robe – creating the aesthetics of urban space during Christmas holidays ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Błahut, Grzegorz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

il., 24 cm

Subject and Keywords:

estetyka ; przestrzeń miejska ; święta Bożego Narodzenia ; tożsamość

Abstract:

Artykuł jest próbą określenia miejsca i roli estetyki w etnologii miasta oraz opisania estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Miasto jest traktowane tu jako przestrzeń przyjazna i bliska. Poprzez analogię miasta jako domu autor rozpatruje znaczenie i funkcje tej estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką odgrywa w niej światło oraz świąteczne dekoracje. Uwzględniając uwarunkowania kulturowe ocen estetycznych można stwierdzić, że jest to estetyka emocji. Przedstawione w artykule refleksjesą wynikiem obserwacji i porównania głównie dwóch miast: Bielska-Białej w województwie śląskim oraz Wejherowa w województwie pomorskim. Porównanie to pozwala wykazać, że w estetyce przestrzeni tych miast obecne są również znaki i symbole kulturowej tożsamości

References:

Czerwińska K. 2010, „Ładne to miasto jest!” Prolegomena do badań nad estetyką miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” tom 10/2010, s. 363–373 ; Gołaszewska M. 2001, Estetyka Współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Gołaszewska M. 1970, Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Hajdamowicz R. 2007, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta [w] Krajewski M. red.Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, s. 291–297 ; Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ; Popielska-Grzybowska J., Harper Jo B. 2015 Językowo-kulturowy obraz DOMU (HOME) wewspółczesnym angielskim brytyjskim [w] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów,t.1: Dom, red. J. Bartmiński, J. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 343–372 ; Rewers E. 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Ewa Rewers, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków ; Sekuła E. A., Ślęzak-Tazbir W. 2008, Nocna zmiana. Miejska semioza po zmroku [w] Jałowiecki B., Łukowski W. red. Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 48–67 ; Wallis A. 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Kachel J. 2016, Święta na Starówce, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016NR26/350, s. 14–15 ; Kucybała K. 2016, Choinki, aniołki, dzwoneczki, gwiazdki, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016 NR26/350, r. s. 16 ; Znamy zwycięzcę ogólnopolskiego Plebiscytu Miast „Świeć się z Energą”, http://energa-oswietlenie.pl/aktualnosci-2/znamy-zwyciezce-ogolnopolskiego-plebiscytu-miast-swiec-sie-z-energa/, 20.01. 2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

21

End page:

30

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: